SEMINAR - BURAZIN:
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Teorija prava - seminar Grupe: TP-B1-GR1, TP-B1-GR2 Vrijeme: TP-B1-GR1 -  ponedjeljak, četvrtak, 9:00-11:30h Vrijeme: TP-B1-GR1 -  utorak, petak, 9:00-11:30h Mjesto: Dvorana V, Trg Republike Hrvatske 3 Nastavnik: doc. dr. sc. Luka Burazin Web: https://www.pravo.unizg.hr/OTPD/predmet/otpds/seminar_-_burazin Sustav za e-učenje: Merlin - https://moodle.srce.hr/2018-2019/   Literatura Obvezna: Hans Kelsen,  Čista teorija prava , Naklada Breza, Zagreb, 2012. Detaljni izvedbeni plan nastave Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja 24 P P P 25 P P P 26       27 P P P 28 P P P 29   30     1 P P P 2 P P P 3       4 P P P 5 P P P 6 7   8       9 P P P 10 P P P 11 P P P 12 P P P 13 14   15 P P P 16 P P P 17       18 P P P 19 P P P 20 21   22 P P P 23 P P P 24       25 Z Z Z 26 Z Z Z 27 28   29       30       31                                                                                     P PREDAVANJA – TP-B1-GR1 P PREDAVANJA – TP-B1-GR2   SAMOSTALNO UČENJE Z ZAKLJUČIVANJE OCJENA     GRUPA TERMIN TEMA LITERATURA I. 24. 09. Uvodno predavanje Gradska groblja – činjenice slučaja   II. 25. 09. Uvodno predavanje Gradska groblja – činjenice slučaja   I. 27. 09. Gradska groblja – prvostupanjska presuda   II. 28. 09. Gradska groblja – prvostupanjska presuda   I. 01. 10. Gradska groblja – trećestupanjska presuda   II. 02. 10. Gradska groblja – trećestupanjska presuda   I. 04. 10. Pravo i priroda. Pravo i moral [Test] Kelsen, ČTP, str. 13-24 II. 05. 10. Pravo i priroda. Pravo i moral [Test] Kelsen, ČTP, str. 13-24   08. 10. Nema nastave – Dan nezavisnosti   II. 09. 10. Svrhe kažnjavanja i smrtna kazna Death Penalty Report 2017 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017/) I. 10. 10. Svrhe kažnjavanja i smrtna kazna Death Penalty Report 2017 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017/) I. 11. 10. Pojam prava i teorija pravne propozicije [Test] Kelsen, ČTP, str. 25-37 II. 12. 10. Pojam prava i teorija pravne propozicije [Test] Kelsen, ČTP, str. 25-37 I. 15. 10. Dualizam teorije prava i njegovo prevladavanje [Test] Kelsen, ČTP, str. 39-53 II. 16. 10. Dualizam teorije prava i njegovo prevladavanje [Test] Kelsen, ČTP, str. 39-53 I. 18. 10. Pravni poredak i njegov stupnjevit razvoj [Test] Kelsen, ČTP, str. 55-72 II. 19. 10. Pravni poredak i njegov stupnjevit razvoj [Test] Kelsen, ČTP, str. 55-72 I. 22. 10. Tumačenje [Test] Kelsen, ČTP, str. 73-83 II. 23. 10. Tumačenje [Test] Kelsen, ČTP, str. 73-83 I. 25. 10. Ispravak i zaključivanje ocjena   II. 26. 10. Ispravak i zaključivanje ocjena       Kriteriji ocjenjivanja Student polaže pet testova iz pet seminarskih tema iz H. Kelsen, Čista teorija prava (2012). Svaki od pet testova sadrži 3 pitanja na zaokruživanje s unaprijed ponuđenim odgovorima (višestruki izbor). Točno odgovorenim pitanjem student ostvaruje 1 bod. Maksimalni broj bodova iz jednog testa je tri.   Ukupna ocjena iz pet testova utvrđuje se sukladno sljedećoj bodovnoj ljestvici:   bodovi/15    =   ocjena    08-09       =      2    10-11       =      3    12-13       =      4    14-15       =      5   Ukupna ocjena iz pet testova predstavlja konačnu ocjenu iz seminara iz Teorije prava.