OP:
Teorija prava - vježbe
Teorija prava - vježbe
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 186916
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić
doc. dr. sc. Mario Krešić
Ispitni rokovi:
  • 06. 06. 2022.
  • 20. 06. 2022.
  • 06. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorija prava - vježbe Pravo - 6. semestar
2.0 186916
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Luka Burazin

Ponedjeljkom od 9:00 do 10:30.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 47
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić

 

utorkom u 11,00 sati

 

Gundulićeva 10, soba 18
doc. dr. sc. Mario Krešić

 

srijedom u 10:00

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303
Literatura
Riccardo Guastini; Sintaksa prava; Naklada Breza (2019)
Luka Burazin, Mario Krešić, Ivana Tucak; Priručnik za teoriju prava - praktični dio; Naklada Breza (2020)
Opis predmeta
U okviru vježbi iz Teorije prava, studenti će analizirati konkretne normativne tekstove (Ustav, zakoni, uredbe, pravilnici), identificirati različite vrste pravnih normi, utvrđivati svojstva pravnih normi (postojanje, valjanost, primjenljivost, djelovnost) i određivati hijerarhijski rang pojedinih normi s obzirom na različite vrste hijerarhijskih odnosa među normama (formalna, materijalna, logička/jezična i vrijednosna hijerarhija). Nadalje, studenti će, na temelju analize konkretnih normativnih tekstova, utvrđivati sadržaj pojedinih subjektivnih prava (osobito ustavnih i stvarnih) te ih, primjenom Hohfeldove analitičke sheme, raščlanjivati na osnovne subjektivne pravne položaje (sloboda, zahtjev, otpornost, vlast...). Studenti će analizirati praksu Ustavnog suda RH i hrvatskih redovnih sudova i procjenjivati stupanj poustavljenosti hrvatskog pravnog poretka s obzirom na različite aspekte poustavljenja (obvezujuća snaga ustava, prilagođujuće tumačenje zakona, nadtumačenje ustava, neposredna primjena ustavnih normi, utjecaj ustava na političke odnose). Studenti će na konkretnim primjerima prepoznavati slučajeve sukoba među normama i pravnih praznina te predlagati rješenja za te sukobe i načine izbjegavanja, stvaranja i popunjavanja praznina. Također, studenti će utvrđivati tzv. okvir norme (Kelsen) primjenom općeprihvaćenih tehnika tumačenja u hrvatskoj pravnoj praksi, jezičnih pravila i doktrinarnih teza, te će opravdavati izbor određenog značenja i vježbati pripisivanje tekstu novog ("izvanokvirnog") značenja. Zatim, primjenom analitičkih kriterija specijaliziranosti funkcija i neovisnosti organa na relevantne ustavne norme, studenti će prosuđivati stupanj specijaliziranosti i neovisnosti zakonodavne, sudske i izvršno-uprave vlasti u Republici Hrvatskoj. Najzad, na temelju analize hrvatskih pravoznanstvenih tekstova, studenti će razvrstavati iskaze naše pravne znanosti s obzirom na različite pristupe opisivanju prava (normativistički i realistički pristup) i identificirati predmet opisivanja (pravo u knjigama/pravo u praksi).
Ispitni rokovi
06. 06. 2022.
20. 06. 2022.
06. 09. 2022.