Znanstveni skupovi i projekti

Od 8. do 9. studenog 2018. godine održan je u Zagrebu znanstveni skup u povodu stopedeset godina od sklapanja Hrvatsko -Ugarske nagodbe pod nazivom "Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost" (Croatian-Hungarian Compromise: Institutions and Reality), u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Plakat i program skupa (na hrvatskom i engleskom jeziku) nalaze se u repozitoriju.

 

Dana 20. travnja 2018. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je Pravnopovijesni dijalog Beč - Zagreb (Legal - historical Dialogue Vienna - Zagreb), na kojemu su članovi Zavoda za pravnu i ustavnu povijest Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beču i Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izlagali rezultate svojih aktualnih istraživanja. Plakat i program skupa (na engleskom jeziku) nalaze se u repozitoriju.

 

U suradnji Odsjeka za mađarsku pravnu povijest Sveučilišta za pravne i političke znanosti Sveučilišta u Budimpešti (ELTE) i Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta u Zagrebu, u Budimpešti je 2015., objavljen zbornik radova Kroatisch-ungarische offentlichrectliche Verhaltnisse zur Zeit der Doppelmonarchie u kojem su s hrvatske strane radove doprinijeli Dalibor Čepulo i Ivan Kosnica te Vlasta Švoger i Jasna Turkalj (Hrvatski institut za povijest, Zagreb). Svečana promocija knjige održana je 24. veljače 2016. u Vijećnici Pravnog fakulteta u Budimpešti. (v. dolje) 

 

Dana 5. studenog 2014. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je znanstveni skup "Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme", u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Znanstveni skup održan je u povodu obilježavanja dvjestote obljetnice rođenja hrvatskog bana, književnika i pravnika Ivana Mažuranića. Plakat skupa, kao i program (na hrvatskom jeziku), nalaze se u repozitoriju. 

 

Dana 20. listopada 2014. godine održan je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Prvi hrvatsko - mađarski pravnopovijesni kolokvij u čijem su radu sudjelovali članovi Katedre za povijest hrvatskog prava i države PFZ, članovi Odsjeka za mađarsku pravnu povijest Fakulteta za pravne i političke znanosti Sveučilišta u Budimpešti (ELTE) i Werner Ogris, redovni član Austrijske akademije znanosti i profesor u m. Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beču. Program kolokvija (na engleskom jeziku) nalazi se u repozitoriju. 

 

Od 3. do 5. studenoga 2011. godine održan je u Zagrebu Međunarodni znanstveni skup u povodu sto godina od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika na kojem su po pozivu sudjelovali 31 znanstvenica i znanstvenik s najznačajnijih pravnih fakulteta iz šest europskih zemalja u okruženju i svih hrvatskih pravnih fakulteta. Program skupa (na hrvatskom jeziku) nalazi se u repozitoriju.

 

Članovi Katedre i drugi znanstvenici sudjelovali su u znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Hrvatska pravna kultura u europskom okviru: tradicija i modernizacija" započetom 2007. i okončanom 31. prosinca 2014 (voditelj: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo). Objavljeni rezultati projekta mogu se naći na stranici http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=066-0661428-1294&period=2007.


Repozitorij