Europska pravna tradicija
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166911
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
prof. dr. sc. Marko Petrak
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić - Predavanja
Osnovni podaci
Europska pravna tradicija Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166911
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
prof. dr. sc. Marko Petrak

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 30
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić (Predavanja)

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati konzultacije se održavaju putem Google Meet. Mole se studenti da se prethodno (najkasnije do srijede u 12:00h) obavezno najave putem emaila.

(Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 35 (1. kat))

Ćirilometodska 4, soba 35
Literatura
OBVEZNA: Dalibor Čepulo; Prava građana i moderne institucije: europska i hrvatska pravna tradicija; (2003), str. 1-43
OBVEZNA: Dalibor Čepulo; Building of the modern legal system in Croatia 1848-1918 in the centre-periphery perspective, in: Modernisierung durch Transfer im 19. und fruehen 20. Jahrhundert, hg. von Tomasz Giaro, Frankfurt a. M. 2006, 68-80, 88-91.; (2006), str. 68-80, 88-91
OBVEZNA: Dalibor Čepulo; Vladavina prava i pravna država - europska i hrvatska pravna tradicija i suvremena zbilja; (2001)
OBVEZNA: Hesselink, Martijn; The New European Legal Culture; (2001), str. 69-80
OBVEZNA: O. F. Robinson, T. D. Fergus, W. M. Gordon; European Legal History; (2000), str. 304-315
OBVEZNA: Gunther Teubner; Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Divergences; (1998)
OBVEZNA: Franz Wieacker; Foundations of European Legal Culture, u: Volkmar Gessner, Hoeland Armin, Csaba Varga, European Legal Cultures; (1996), str. 48-62
OBVEZNA: Stein P; Rimsko pravo i Europa; (2007)
OBVEZNA: Zimmermann, R.; Roman Law and the Harmonisation of Private Law in Europe, in: Hartkamp, Hesselink et al. (eds.), Towards a European Civil Code; (2004), str. 21 i sl
PREPORUČENA: Raoul C. Van Caenegem; An Historical Introduction to Western Constitutional Law. Cambridge David Nelken (ed.), Comparing Legal Cultures; (1997)
PREPORUČENA: Pagden, Anthony (ed.); The Idea of Europe. From Antiquity to the European Union; (2002)
PREPORUČENA: Volkmar Gessner, Hoeland Armin, Csaba Varga; European Legal Cultures (Tempus textbook series on European law and European legal cultures); (1996)
PREPORUČENA: Urwin, I. D. W; The Community of Europe: A History of European Integration since 1945; (1955)
PREPORUČENA: Knuetel, R; Rechtseinheit in Europa und roemisches Recht, Zeitschrift fuer Europaeisches Privatrecht; (1994), str. 244 i sl
PREPORUČENA: Labruna, L; ., Ius europaeum commune. Matrici romanistiche del diritto attuale; (1999)
PREPORUČENA: Zimmermann, R.,; Roman Law, Contemporary Law, European Law. The Civilian Tradition Today; (2001)
PREPORUČENA: Hamza, G; Die Entwicklung des Privatrechts auf roemischrechtlicher Grundlage; (2003)
Opis predmeta
Svrha predmeta Europska pravna tradicija, nadovezujući se na znanja stečena u dodiplomskoj razini, jest produbljeni studij povijesno-komparativnih temelja europske pravne kulture. Putem analize tradicijskih europskih integracijskih paradigmi, kako javnopravnog, tako i privatnopravnog karaktera, navedeni predmet predstavlja pravnokulturni uvod u kolegije europskog javnog prava i europskog privatnog prava, prenoseći studentima povijesna i komparativna znanja nužna za kritičko vrednovanje struktura i funkcija suvremenog europskog pravnog sustava i njegove primjene u RH. Kroz osvjetljavanje europske pravne tradicije predmet daje i osnovu potrebnu za produbljenije razumijevanje europskog pravnog prostora i obavljanje zahtjevnijih zadaća povezanih sa europskim institucijama i zadaćama u drugim europskim zemljama kakvo se može očekivati od završenih studenata poslijediplomskog studija.

I. Europska javnopravna tradicija (modul I)
Pravna tradicija i pravna kultura na europskom području. Razvoj i formiranje pravne kulture na europskom području od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja; europska pravna kultura i nacionalne pravne kulture - tradicijska uvjetovanost i suvremeni izazovi.
Razvoj europskih pravnih sustava i prijenosa prava. Metodološki pristupi u istraživanju prijenosa prava: pravni transplanti (legal transplants) i pravni iritanti (legal irritants). Središte i periferija u razvoju europskih pravnih sustava i u suvremenom razdoblju. Razvoj javnopravnih institucija u glavnim europskim pravnim sustavima: Engleska, Francuska, Njemačka, socijalističko pravo; vladavina prava i pravna država; ustroj vlasti i temeljna prava pojedinca.
Integracijski procesi 19-21. st. Idejne i institucionalne prethodnice suvremenih europskih integracija. Formiranje i razvoj Europskih zajednica i stvaranje Europske Unije. Europsko pravo i nacionalne tradicije: integracija i diverzifikacija prava.
Pravni razvoj u Europi i hrvatski pravni sustav 19-21. st. Tradicijske odrednice na hrvatskom području i suvremena hrvatska pravna kultura; vanjski pravni utjecaji, transferi prava i društvena realnost na hrvatskom pravnom području u 19-20. st. i suvremeni izazovi.

II. Europska privatnopravna tradicija (modul II)
Temelji europske privatnopravne tradicije: Corpus iuris civilis kao osnova europske privatnopravne tradicije. Pravne škole (glosatori, postglosatori) i recepcija rimskog prava. Recipirano rimsko pravo kao europsko opće pravo: ius commune; daljnji razvoj europske pravne znanosti na rimskim pravnim temeljima: francuska škola "elegantne jurisprudencije; prirodnopravna škola; njemačka historijskopravna škola.
Ius commune i europski građanski zakonici: Građanski zakonici kao kodifikacije općeg prava (ius commune) u XIX st.: francuski CC; austrijski ABGB; pandektistika i moderna europska privatnopravna znanost; utjecaj pandektistike na europske građanskih zakonika u XX st.: njemački BGB; talijanski CC; nizozemski NBW; europska privatnopravna tradicija i hrvatski pravni sustav.
Ius commune i Common Law - privatnopravni aspekti; rimska pravna tradicija i englesko privatno pravo; mixed legal systems - mješoviti pravni sustavi; ius commune kao izvor suvremenog pozitivnog prava u engleskom pravnom sustavu i europskim mješovitim pravnim sustavima (Škotska, Malta, Channel Islands i dr.).
Ius commune i europsko privatno pravo: ius commune kao temelj suvremene europske privatnopravne kulture; uloga europske privatnopravne tradicije u stvaranju europskog pravnog sustava; rimska pravna načela i načela općeg prava (ius commune) u odlukama sudbenih tijela EU.
Ispitni rokovi
Obavijesti