OBAVIJESTI:
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (predmet)
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu
Studij: Pravo - 2. semestar
Šifra: 31874
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
doc. dr. sc. Ivan Kosnica
doc. dr. sc. Dunja Milotić
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu Pravo - 2. semestar
8.0 31874
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 35 (1. kat)

Ćirilometodska 4, soba 35
doc. dr. sc. Ivan Kosnica

Četvrkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 41 (2. kat)

Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
doc. dr. sc. Dunja Milotić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, soba 12A (dvorište)

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12A (dvorište)
Literatura
Čepulo, Dalibor; Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2016), str. 370
Beuc, Ivan; Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije; Zagreb, Čakovec: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom: Zrinski (1985), str. 403
Pravni leksikon; Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža (2007), str. 1872
Opis predmeta
Svrha izučavanja pravne povijesti. Državnopravni i pravni razvoj u hrvatskom okruženju od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja; tipologija država i institucije. Stvaranje i razvoj hrvatske države i prava u srednjem vijeku: institucije javne vlasti i pravo (naročito građansko i kazneno pravo) na hrvatskom području u srednjem vijeku. Reforme institucija vlasti u ranom modernom razdobljua. Izgradnja modernih institucija vlasti i hrvatskog pravnog sustava 1848.-1918; Hrvatsko-ugarska nagodba i modernizacija hrvatskog pravnog sustava za bana Ivana Mažuranića. Vojna krajina: stvaranje, institucije i reintegracija u hrvatski prostor. Institucija vlasti i razvoj prava na području Istre, Rijeke i Dalmacije; fragmenti razvoja Bosne i Hercegovine. Raspad Austro-Ugarske i nastajanje jugoslavenske države i njen ustavni i pravni razvoj od 1918. do 1941. Hrvatska u Drugom svjetskom ratu. Nezavisna Država Hrvatska; stvaranje federalne Jugoslavije. Osnovne odrednice razvoja sustava vlasti i institucija u Jugoslaviji i Hrvatskoj 1945.-1991, napose ustavni razvoj. Raspad jugoslavenske države i nastanak Republike Hrvatske 1991: ustavnopravni i međunarodnopravni vidovi. Suvremene tendencije razvoja pravnog sustava Republike Hrvatske i ulazak u Europsku Uniju.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Obavijesti