Rezultati kolokvija za izvanredne seminariste u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

Prezime i ime

I. kolokvij

SM / IM

II. kolokvij

SM / IM

III. kolokvij

SM / IM

Ukupno

SM / IM

Agatić, Mia

-

-

-

-

Atlija, Karla

-

-

-

-

Bačkonja, Damian

-

-

-

-

Banić, Luka

-

-

-

-

Butković, Ante

0/3

0/0

-

0/3

Crnković, Božo

-

-

-

-

Ekart, Ivana

-

-

-

-

Fistrić, Katarina

-

-

-

-

Jakopec, Denis

0/0

0/0

0/1

0/1

Konaj, Šejla

0/1,5

0/0

-

0/1,5

Kraljević, Marija

-

-

-

-

Martinić, Antonio

-

-

-

-

Meleš, Franka

0/0

0/0

-

0/0

Miškov, Leona

-

-

-

-

Patekar, Laura

0/2

0/2

0/0

0/4

Pečnik, Magdalena

1,5/2

0/2

0/3

0/7

Putniković, Ana

1,5/1

0/2

0/4

1,5/7

Sekulić, Bojana

-

-

-

-

Šimunović, Darko

0/4

0/2

0/5,5

0/11,5

Toić, Bruno

-

-

-

-

Tustonja, Doroteja

0/0

0,5/0

0/0

0,5/0

Vojvodić, Luka

-

-

-

-

Žagar, Viktor

0/2

0/0,5

0/4

0/6,5