Raspored održavanja seminara za izvanredne studente u ak. god. 2017./2018.

Seminar za izvanredne seminariste u ak. god. 2017./2018. započinje u tjednu od 5. ožujka 2018. godine. Izvanrednim seminaristima preporučuje se da pogledaju teme za seminarski rad (naznačene na našoj web stranici pod rubrikom "Seminarski rad") kako bi tijekom prvog seminarskog sastanka mogli odabrati teme za prezentaciju i seminarski rad.

 

IX. SEMINARSKA GRUPA, utorak u 9 sati, Ćirilometodska 4, dv. VII.

Agatić, Mia

Atlija, Karla

Bačkonja, Damian

Banić, Luka

Butković, Ante

Crnković, Božo

Ekart, Ivana

Fistrić, Katarina

Jakopec, Denis

Konaj, Šejla

Kraljević, Marija

Martinić, Antonio

Meleš, Franka

Miškov, Leona

Patekar, Laura

Pečnik, Magdalena

Putniković, Ana

Sekulić, Bojana

Šimunović, Darko

Toić, Bruno

Tustonja, Doroteja

Vojvodić, Luka

Žagar, Viktor