BASICS OF INFORMATION SCIENCE:
Basics of Information Science
Chair of Legal Informatics
Basics of Information Science
Study: Public administration - 2. semester
Code: 111390
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Dražen Dragičević
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Marko Jurić - Lectures
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić - Lectures
Exam dates:
  • 01. 09. 2022.
  • 15. 09. 2022.
Exam registration: Studomat
Basic data
Basics of Information Science Public administration - 2. semester
5.0 111390
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Sabbatical

Trg Republike Hrvatske 14, room 52
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej

Fridays at 8 am upon prior e-mail announcement

Ćirilometodska 4, room 55/II
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Marko Jurić (Lectures)

Tuesdays, 9-10am

Trg Republike Hrvatske 3, room 39
izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić (Lectures) Gundulićeva 10, room br. 7
Literature
Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.:"Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", Narodne Novine, Zagreb, 2015., Poglavlja 1, 2, 3, 6, 8;
* Umjesto poglavlja 5. udžbenika obvezna je literatura novi tekst, koji je dostupan na stranici Katedre u rubrici Dokumenti, a vidljiv je nakon prijave na web stranicu predmeta putem AAI identiteta. Novi tekst usklađen je i s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.;
- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije L 119, 04.5.2016, str. 1-88.; Ispravak Uredbe: Službeni list Europske unije L 127, 23.5.2018, str. 2-13.: Članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152);
Description
Information technology and social change. Conception, development and role of IT in modern society. Information science - notion, development, aspects of application. Computer networks. Internet and business processes. Standard internet services and wireless networks. Electronic Commerce. Premises and Limitations of Electronic Commerce. E-Government and e-Administration in Croatia. Advanced technologies and personal rights. Information and communication privacy. Security risks and abuses.
Exam dates
01. 09. 2022.
15. 09. 2022.