OBAVIJESTI:
Informatička radionica (predmet)
Obavijesti
Informatička radionica, za redovne i izvanredne studente, održava se online putem Google Meeta, prema rasporedu i na linkovima koji su postavljeni na stranici kolegija u Merlinu.