Teme i raspored predavanja i predavača:

1. Pravo osiguranja:

a) važnost djelatnosti osiguranja i pravnog uređenja odnosa koji proizlaze iz te djelatnosti

b) pojam, načela i osnovna obilježja prava osiguranja prema europskom i hrvatskom nacionalnom pravu

c) pravno uređenje imovinskog osiguranja (osiguranja stvari i odgovornosti) i osiguranja osoba

Prof.dr.sc. J. Marin 

 

     2. Ugovor o osiguranju u kontekstu upravljanja poslovnim rizicima                 (osiguranje i risk management) Prof.dr.sc. J. Marin
     3. Rješavanje sporova iz osiguanja - "interno", izvansudsko i sudsko Prof.dr.sc. J. Marin
     4. Obvezna osiguranja - pojam, značenje i primjeri Prof.dr.sc. N. Radionov
     5. Obvezno osiguranje automobilske odgovornosti (AO): EU i hrvatsko            pravo Prof.dr.sc. N. Radionov
     6. Osiguranje robe u prijevozu: pravni odnosi i značaj za                                   međunarodnu kupoprodaju

Prof.dr.sc.N. Radionov


Repozitorij