:
Europsko prometno pravo
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Predavanja iz Europskog prometnog prava održavaju se ponedjeljkom od 9-11h u dvorani TEMPUS/podrum, TRH 3. Prisustvovanje predavanjima je obavezno, a student može izostati najviše s 1/3 ukupno održanih predavanja.