OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo osiguranja
Pravo osiguranja
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61299
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
Izvođači: doc. dr. sc. Mišo Mudrić - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Savić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo osiguranja Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61299
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mišo Mudrić (Predavanja)

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
doc. dr. sc. Iva Savić (Predavanja)

Četvrtak, 13.00-14.00h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
Pavić, Drago; Ugovorno pravo osiguranja; Tectus (2009), str. 1.-140
Aržek, Zvonimir; Bendeković, Jadranka; Transport i osiguranje; Mikrorad d.o.o. (2008), str. 328.-368
Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 (čl. 234, 921.-989.);
Zakon o osiguranju, Narodne novine 30/15;
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Narodne novine 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14;
Pomorski zakonik, Narodne novine 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19 (čl. 684.-747., 981.-982.);
Opis predmeta
Osiguranje, u svojem najširem značenju, zauzima izuzetno važno mjesto u svakodnevnom životu i radu fizičkih i pravnih osoba. Moderan gospodarski život, promet roba i usluga, nezamisliv je bez kvalitetnog osiguranja. Dugotrajan razvoj ove pravne grane, kao i široko područje ljudske djelatnosti i potreba koje "pokriva", dovelo je do nastanka velikog broja visokospecijaliziranih instituta te raznih oblika ugovora o osiguranju. Sukladno tome, gotovo svaki pravnik u svojem će se radu nužno susresti sa pravom osiguranja: privatno, kao strana ugovora o osiguranju automobila, imovine ili profesionalne djelatnosti, ili profesionalno, kao pravni zastupnik jedne od ugovornih strana povodom spora iz jednog od brojnih osigurateljnih poslova. Od izuzetne je, stoga, važnosti da se svaki student - budući pravnik - upozna sa osnovama ove velike i važne pravne grane, te da si na taj način osigura lakše snalaženje u specifičnim problemima i terminologiji prava osiguranja.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.