Obavijesti
Obvezna literatura za ispit iz kolegija Rimsko privatno pravo od ispitnog roka u svibnju 2022. godine jest najnovije izdanje udžbenika Rimsko pravo (Marijan Horvat, Marko Petrak, Rimsko pravo , XVII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.). Udžbenik je u prodaji u Knjižari Pravnog fakulteta po sniženoj cijeni za studente, a moći će se i posuditi u Knjižnici Pravnog fakulteta.
Od ispitnog roka u svibnju (10.5.2023.) nadalje pisani dio ispita iz RPP će se pisati uživo, u dvorani. Sadržajno i strukturalno, pisani dio ispita će biti isti kakav je bio i prije uvođenja online ispita preko Merlina. To znači da će se pisani ispit sastojati od ukupno 7 pitanja, i to 6 pitanja koja se odnose na teoretski dio gradiva te jedan praktični zadatak iz stvarnog ili obveznog prava, a sve to po obveznoj literaturi - Marijan Horvat, Marko Petrak,  Rimsko pravo , XVII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022. Kao i prije, od ukupno 7 pitanja svako će nositi najviše 2 boda, te će za prolaz na usmeni dio ispita trebati barem 7 bodova. Na usmenom dijelu ispita dobit će se ocjena (nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) ili izvrstan (5)). Za oblik i sadržaj ispita studenti će se pripremati i na nastavi, počevši od Turnusa B u ljetnom semestru (5.4. - 9.5.) i nadalje, te će se sve odgovarajuće informacije i resursi moći naći i u odgovarajućem kolegiju na Merlinu. Posljednji rok na kojem će pisani dio ispita biti održan online jest rok 30. ožujka 2023. (s obzirom da je to posljednji rok prije početka održavanja nastave iz RPP u ljetnom semestru).
S obzirom da je preglednost obavijesti znatno otežana u slučaju izravne vidljivosti cijelog teksta, molimo da za aktualne obavijesti u vezi nastave kliknite na naslov obavijesti te provjerite aktualnosti glede predavanja, ispita, seminara, vježbi i konzultacija . U slučaju promjene termina pojedinačnih konzultacija članovi Katedre će staviti zasebnu obavijest izravno na stranici.