Obavijesti
U zimskom semestru ak. god. 2020./2021., počevši od roka u studenom, ispit na kolegiju Rimsko privatno pravo će se sastojati od pisanog i usmenog dijela koji će se odvijati online. Nakon uspješno  savladanog pisanog dijela ispita preko platforme Merlin moći će se pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se odvijati preko platforme Google Meet. Detaljnije informacije bit će dostupne unutar kolegija u Merlinu u kojem će se održavati ispit.
S obzirom da je preglednost obavijesti znatno otežana u slučaju izravne vidljivosti cijelog teksta, molimo da za aktualne obavijesti u vezi nastave kliknite na naslov obavijesti te provjerite aktualnosti glede predavanja, ispita, seminara, vježbi i konzultacija . U slučaju promjene termina pojedinačnih konzultacija članovi Katedre će staviti zasebnu obavijest izravno na stranici.