Obavijesti
Obvezna literatura za ispit iz kolegija Rimsko privatno pravo od ispitnog roka u svibnju 2022. godine jest najnovije izdanje udžbenika Rimsko pravo (Marijan Horvat, Marko Petrak, Rimsko pravo , XVII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2022.). Udžbenik je u prodaji u Knjižari Pravnog fakulteta po sniženoj cijeni za studente, a moći će se i posuditi u Knjižnici Pravnog fakulteta.
S obzirom da je preglednost obavijesti znatno otežana u slučaju izravne vidljivosti cijelog teksta, molimo da za aktualne obavijesti u vezi nastave kliknite na naslov obavijesti te provjerite aktualnosti glede predavanja, ispita, seminara, vježbi i konzultacija . U slučaju promjene termina pojedinačnih konzultacija članovi Katedre će staviti zasebnu obavijest izravno na stranici.