Djelatnici na katedri za rimsko pravo
REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU

Ime

Telefon

e-mail

Lokacija

Konzultacije

prof. dr. sc. Marko Petrak +38514895630 e-mail Ćirilometodska 4, soba 30 Utorkom od 17h
prof. dr. sc. Ivana Jaramaz-Reskušić 4895 640 e-mail Ćirilometodska 4, soba 40 Petkom od 14h
IZVANREDNI PROFESOR
Ime Telefon e-mail Lokacija Konzultacije
izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović 4895 636 e-mail Ćirilometodska 4, soba 36 Utorkom od 17h
izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić 4895 639 e-mail Ćirilometodska 4, soba 39 srijedom od 14:45 sati
DOCENT
Ime Telefon e-mail Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Henrik-Riko Held 4895 678 e-mail Ćirilometodska 4, soba 38 GMeet po dogovoru (mail ili poruka na Merlinu/Teamsu).

 


Poslijediplomski studij

 

redoviti profesor u trajnom zvanju

Osoba

Telefon

e-mail

Lokacija

Konzultacije

prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski

4895 636

e-mail

Ćirilometodska 4, soba 36

Prema prethodnom dogovoru