OBAVIJESTI:
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Obavijesti
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61336
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović
Ispitni rokovi:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61336
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 36
Literatura
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Oko termina pojave interdikta Salvianum i servijanskih tužbi; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1987)
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Nekretnine kao predmet osiguranja u praksi zagrebačkog Gradeca 14. i 15. stoljeća; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1986)
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; O problemu porijekla rimske hipoteke; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1983)
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Das Grundfandrecht in der Praxis der Zagreber Gradec vom Ende des 14. bis zum Ausgang des 16. Jahrhundert; Ius commune, Zeitschrift fuer europaeische Rechts-geschichte (1991)
OBVEZNA: Moses M. Finley; Land and credit in ancient Athens; Rutgers University Press (1951)
PREPORUČENA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Zagrebački Gradec - Iura possesionaria; Pravni fakultet u Zagrebu (1986)
PREPORUČENA: Lujo Margetić, Magdalena Apostolova Maršavelska; Hrvatsko srednjovjekovno pravo: vrela s komentarom; Narodne novine (1999)
Opis predmeta
Prasis epy lisey, apotimena i hypotheca grčkog prava. Pignora u Katonovim formularima. Pignus obligatum i hipoteka. Sfera primjene. Grčki utjecaji. Hipoteka u Cicerovim pismima (Ad Atticum,2,17/ Ad fam.12,6). Interdictum Salvianum, actio Serviana i quasi Serviana. Problem publiciteta. Tabula Boethica i rješenja prakse. Ius vendendi i lex commissoria u tekstovima klasičnih pravnika. Srednjovjekovne inpignoracije. Vjerovnikove alternative. Karakter "trajnog posjeda" vjerovnika. Ius redemptionis. Pitanje kamata i pactum anthichreticum. Pravo raspolaganja inpignoriranom nekretninom i nezastarivost prava.
Ispitni rokovi
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.
Obavijesti