OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61336
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Karlović
Ispitni rokovi:
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61336
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tomislav Karlović

po dogovoru mailom (uživo ili putem GMeeta)

Ćirilometodska 4, soba 30
Literatura
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Oko termina pojave interdikta Salvianum i servijanskih tužbi; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1987), str
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Nekretnine kao predmet osiguranja u praksi zagrebačkog Gradeca 14. i 15. stoljeća; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1986), str
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; O problemu porijekla rimske hipoteke; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1983), str
OBVEZNA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Das Grundfandrecht in der Praxis der Zagreber Gradec vom Ende des 14. bis zum Ausgang des 16. Jahrhundert; Ius commune, Zeitschrift fuer europaeische Rechts-geschichte (1991), str
OBVEZNA: Moses M. Finley; Land and credit in ancient Athens; Rutgers University Press (1951), str
PREPORUČENA: Magdalena Apostolova Maršavelski; Zagrebački Gradec - Iura possesionaria; Pravni fakultet u Zagrebu (1986), str
PREPORUČENA: Lujo Margetić, Magdalena Apostolova Maršavelska; Hrvatsko srednjovjekovno pravo: vrela s komentarom; Narodne novine (1999), str
Opis predmeta
Prasis epy lisey, apotimena i hypotheca grčkog prava. Pignora u Katonovim formularima. Pignus obligatum i hipoteka. Sfera primjene. Grčki utjecaji. Hipoteka u Cicerovim pismima (Ad Atticum,2,17/ Ad fam.12,6). Interdictum Salvianum, actio Serviana i quasi Serviana. Problem publiciteta. Tabula Boethica i rješenja prakse. Ius vendendi i lex commissoria u tekstovima klasičnih pravnika. Srednjovjekovne inpignoracije. Vjerovnikove alternative. Karakter "trajnog posjeda" vjerovnika. Ius redemptionis. Pitanje kamata i pactum anthichreticum. Pravo raspolaganja inpignoriranom nekretninom i nezastarivost prava.
Ispitni rokovi
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.