OBAVIJESTI:
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava
Repozitorij
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 72355
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Petrak
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 72355
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Petrak

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 30
Literatura
Peter Stein; Rimsko pravo i Europa: povijest jedne pravne kulture (odabrana poglavlja); Golden marketing - Tehnička knjiga (2007)
Marko Petrak; Rimska pravna tradicija i hrvatska pravna kultura (odabrana poglavlja); Politička kultura (2015)
Reinhard Zimmermann; Arthur S. Hartkamp et al.; Towards a European civil code; Kluwer Law International (1994), str. 65 i sl
Rolf Knutel; Ius commune und Romisches Recht vor Gerichten der Europaischen Union; Juristische Schulung (JuS) (1996), str. 768-778
Hans Kreller; Romisches Recht II. Grundlehren des Gemeinen Rechts. Romanistische Einfuhrung in das geltende Privatrecht; Springer-Verlag (1950)
Jean Carbonnier; Usus hodiernus Pandectarum, in: Festschrift fur I. Zajtay; J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) (1982), str. 107 i sl
Reinhard Zimmermann; Roman law, contemporary law, european law: the civilian tradition today; Oxford University Press (2001)
Opis predmeta
Corpus iuris civilis kao osnova europske privatnopravne tradicije i pravne znanosti; Ius commune: recipirano rimsko pravo kao europsko opće pravo; Ius commune i kodifikacije građanskog prava; Pandektistika i moderna europska privatnopravna znanost; Ius commune i nacionalni privatnopravni sustav; Ius commune i Common Law; Ius commune i europsko privatno pravo
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati i razlikovati osnovne aspekte općeg prava (ius commune) kao temelja suvremenih privatnopravnih europskih sustava u povijesnom i poredbenom kontekstu, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi;
 • definirati osnovne izvore, pojmove i načela općeg prava (ius commune);
 • objasniti osnovne institute u različitim granama općeg prava (ius commune) u usporedbi sa suvremenim europskim privatnopravnim sustavima te
 • prepoznati njihovu povezanost u cjeloviti sustav privatnog prava izgrađen na temelju tradicije općeg prava (ius commune) i njegove stoljetne znanstvene obrade i praktične primjene

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati temeljne institute općeg prava (ius commune) u usporedbi sa suvremenim europskim privatnopravnim sustavima;
 • demonstrirati utjecaj pravila i načela općeg prava (ius commune) na razvoj privatnog prava u Europi;
 • primijeniti načela, pravila i rješenja općeg prava (ius commune) na praktične problemske zadatke;
 • ilustrirati značenje tradicije općeg prava (ius commune) za identitet i stabilnost suvremenih privatnopravnih sustava.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati procese nastanka i razvoja različitih pravila, načela i sistema privatnog prava pripadnih tradiciji općeg prava (ius commune) ;
 • razlikovati temeljne pojmove, institute i grane općeg prava (ius commune) i njihov daljnji razvoj u suvremenim europskim privatnopravnim sustavima, te usporediti njihove međusobne sličnosti i razlike;
 • kategorizirati pojmove, institute i grane općeg prava (ius commune) u povijesnom i poredbenom kontekstu s ciljem kritičke analize suvremenog privatnog prava;
 • ispitati primjenu načela, pravila i rješenja općeg prava (ius commune) u konkretnim slučajevima u suvremenoj nacionalnoj i europskoj pravnoj praksi.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rekonstruirati povezanost pojedinih pravnih instituta u privatnopravnim sustavima izgrađenim na temelju tradicije općeg prava (ius commune);
 • formulirati zaključke o značenju općeg prava (ius commune) za suvremene pravne sustave, pravnu praksu i znanost, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati značenje općeg prava (ius commune) za suvremene privatnopravne poretke, njihov identitet i stabilnost;
 • prosuditi odnos između temeljnih pojmova, instituta i grana općeg prava (ius commune), te njihov međusobni utjecaj u usporedbi sa suvremenim europskim privatnopravnim sustavima;
 • ocijeniti važnost općeg prava (ius commune) za suvremene privatnopravne sustave u kontekstu velikih europskih i svjetskih pravnih tradicija, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi;
 • procijeniti utjecaj tradicionalnih privatnopravnih načela i pravila na razvoj važnih aspekata društvenog života u cjelini.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti produbljenu analizu temeljnih pojmova, instituta i grana općeg prava (ius commune) u usporedbi sa suvremenim europskim privatnopravnim sustavima i njihovo ispravno vrednovanje, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi. Ujedno bi student trebao biti u mogućnosti da produbljenom analizom odabranih pravila i načela općeg prava (ius commune) stekne sposobnost njihove adekvatne primjene u praksi. Stečene vještine omogućit će studentu da se na produbljen način osposobi za svestranu analizu i primjenu složenih suvremenih privatnopravnih doktrina na temelju adekvatnog razumijevanja povijesnog i poredbenog konteksta.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenog ispita.

 • Usmeni ispit se sastoji od provjere razumijevanja važnih izvora, pojmova, instituta i grana općeg prava (ius commune); objašnjenja njegovog razvoja te važnosti njegovih temeljnih pravila i načela; njihove primjene u okviru nacionalne i europske pravne prakse; vrednovanja značenja tradicije općeg prava (ius commune) za suvremene pravne poretke, pravnu praksu i znanost, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi.
Obavijesti
Ispiti iz predmeta Ius commune održavaju se u tjednu ispitnih rokova utorkom u 17h u kabinetu prof.dr.sc. Petraka