OBAVIJESTI:
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava
Repozitorij
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 72355
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Petrak
Ispitni rokovi:
 • 11. 11. 2019.
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 72355
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Petrak

Utorkom od 17h

Ćirilometodska 4, soba 30
Literatura
Peter Stein; Rimsko pravo i Europa: povijest jedne pravne kulture (odabrana poglavlja); Golden marketing - Tehnička knjiga (2007)
Marko Petrak; Rimska pravna tradicija i hrvatska pravna kultura (odabrana poglavlja); Politička kultura (2015)
Reinhard Zimmermann; Arthur S. Hartkamp et al.; Towards a European civil code; Kluwer Law International (1994), str. 65 i sl
Rolf Knutel; Ius commune und Romisches Recht vor Gerichten der Europaischen Union; Juristische Schulung (JuS) (1996), str. 768-778
Hans Kreller; Romisches Recht II. Grundlehren des Gemeinen Rechts. Romanistische Einfuhrung in das geltende Privatrecht; Springer-Verlag (1950)
Jean Carbonnier; Usus hodiernus Pandectarum, in: Festschrift fur I. Zajtay; J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) (1982), str. 107 i sl
Reinhard Zimmermann; Roman law, contemporary law, european law: the civilian tradition today; Oxford University Press (2001)
Opis predmeta
Corpus iuris civilis kao osnova europske privatnopravne tradicije i pravne znanosti; Ius commune: recipirano rimsko pravo kao europsko opće pravo; Ius commune i kodifikacije građanskog prava; Pandektistika i moderna europska privatnopravna znanost; Ius commune i nacionalni privatnopravni sustav; Ius commune i Common Law; Ius commune i europsko privatno pravo
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati i razlikovati osnovne aspekte općeg prava (ius commune) kao temelja suvremenih privatnopravnih europskih sustava u povijesnom i poredbenom kontekstu, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi;
 • definirati osnovne izvore, pojmove i načela općeg prava (ius commune);
 • objasniti osnovne institute u različitim granama općeg prava (ius commune) u usporedbi sa suvremenim europskim privatnopravnim sustavima te
 • prepoznati njihovu povezanost u cjeloviti sustav privatnog prava izgrađen na temelju tradicije općeg prava (ius commune) i njegove stoljetne znanstvene obrade i praktične primjene

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati temeljne institute općeg prava (ius commune) u usporedbi sa suvremenim europskim privatnopravnim sustavima;
 • demonstrirati utjecaj pravila i načela općeg prava (ius commune) na razvoj privatnog prava u Europi;
 • primijeniti načela, pravila i rješenja općeg prava (ius commune) na praktične problemske zadatke;
 • ilustrirati značenje tradicije općeg prava (ius commune) za identitet i stabilnost suvremenih privatnopravnih sustava.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati procese nastanka i razvoja različitih pravila, načela i sistema privatnog prava pripadnih tradiciji općeg prava (ius commune) ;
 • razlikovati temeljne pojmove, institute i grane općeg prava (ius commune) i njihov daljnji razvoj u suvremenim europskim privatnopravnim sustavima, te usporediti njihove međusobne sličnosti i razlike;
 • kategorizirati pojmove, institute i grane općeg prava (ius commune) u povijesnom i poredbenom kontekstu s ciljem kritičke analize suvremenog privatnog prava;
 • ispitati primjenu načela, pravila i rješenja općeg prava (ius commune) u konkretnim slučajevima u suvremenoj nacionalnoj i europskoj pravnoj praksi.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rekonstruirati povezanost pojedinih pravnih instituta u privatnopravnim sustavima izgrađenim na temelju tradicije općeg prava (ius commune);
 • formulirati zaključke o značenju općeg prava (ius commune) za suvremene pravne sustave, pravnu praksu i znanost, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati značenje općeg prava (ius commune) za suvremene privatnopravne poretke, njihov identitet i stabilnost;
 • prosuditi odnos između temeljnih pojmova, instituta i grana općeg prava (ius commune), te njihov međusobni utjecaj u usporedbi sa suvremenim europskim privatnopravnim sustavima;
 • ocijeniti važnost općeg prava (ius commune) za suvremene privatnopravne sustave u kontekstu velikih europskih i svjetskih pravnih tradicija, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi;
 • procijeniti utjecaj tradicionalnih privatnopravnih načela i pravila na razvoj važnih aspekata društvenog života u cjelini.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti produbljenu analizu temeljnih pojmova, instituta i grana općeg prava (ius commune) u usporedbi sa suvremenim europskim privatnopravnim sustavima i njihovo ispravno vrednovanje, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi. Ujedno bi student trebao biti u mogućnosti da produbljenom analizom odabranih pravila i načela općeg prava (ius commune) stekne sposobnost njihove adekvatne primjene u praksi. Stečene vještine omogućit će studentu da se na produbljen način osposobi za svestranu analizu i primjenu složenih suvremenih privatnopravnih doktrina na temelju adekvatnog razumijevanja povijesnog i poredbenog konteksta.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenog ispita.

 • Usmeni ispit se sastoji od provjere razumijevanja važnih izvora, pojmova, instituta i grana općeg prava (ius commune); objašnjenja njegovog razvoja te važnosti njegovih temeljnih pravila i načela; njihove primjene u okviru nacionalne i europske pravne prakse; vrednovanja značenja tradicije općeg prava (ius commune) za suvremene pravne poretke, pravnu praksu i znanost, posebice obzirom na harmonizaciju i/ili unifikaciju privatnog prava u Europi.
Obavijesti
Ispiti iz predmeta Ius commune održavaju se u tjednu ispitnih rokova utorkom u 17h u kabinetu prof.dr.sc. Petraka