Prezentacije
Prezentacije - uvodne napomene

Na stranici katedre postavljen je određen broj prezentacija koje su izložene na seminaru. 

 

Upućujemo seminariste da pogledaju postavljene prezentacije, posebno glede onih dijelova koji nisu u potpunosti izloženi na seminaru. Prezentacije sa seminara određenih akademskih godina se nalaze u odgovarajućim mapama.

Također, u tekstu obavijesti nakon osnovnih uputa nalaze se linkovi za prezentacije koje su seminaristi napravili u programu Prezi te ih ostali kolege mogu pogledati online.

Prezentacije su poredane kronološki kako su pristigle.

Za ranije akademske godine postavljen je samo dio prezentacija kao uzorak.

 

Pozivaju se kolege koji su već imali izlaganja uz PowerPoint prezentacije da pošalju navedene na e-mail: tkarlovi@pravo.hr ili tkarlovi@gmail.com.

Pri tome molimo da se u imenu datoteke navede naslov prezentirane teme te nakon povlake prezimena autora prezentacije. 

Prezentacije su rezultat rada seminarista te ne predstavljaju službene materijale od strane Katedre za rimsko pravo.

 

Prezi prezentacije:

Ljetni semestar akad. godine 2012./2013.

Modrić, Rajković i Radovčić - Posjed: http://prezi.com/jvbsueq0zfcw/posjed/

Kušeta - Vlasništvo - Pojam i derivativni načini stjecanja: http://prezi.com/tzcwugezvol9/vlasnistvo-rimsko-privatno-pravo/

Novoselić, Šmit i Petić - Zaštita vlasništva: http://prezi.com/l1qu-p-iiwws/zastita-vlasnistva/

 

Ljetni semestar akad. godine 2013./2014.

Stramput i Ptačnik - Civilno i pretorsko pravo: http://prezi.com/osgmisem5y3n/civilno-i-pretorsko-pravo/

Rupčić i Sivrić - Klasično razdoblje, postklasično razdoblje i Justinijanova kodifikacija: http://prezi.com/qoryptufoogu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Gregurić i Dananić - Statusno pravo: http://prezi.com/3al5xxduydoq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

Ljetni semestar akad. godine 2014./2015.

Dea Barić Krišto i Daniela Bošnjak - Od civilnog do klasičnog prava - https://prezi.com/buzcomhoahtz/copy-of-copy-of-civilno-pretorsko-i-klasicno-pravo-baric-kristo-bosnjak/

Antonija Paladina, Boren Petrinec i Ana Romić -  Pravo vlasništva - https://prezi.com/zqvuhmygeomn/rimsko-pravo-pravo-vlasnistva/

Barbara Robl i Lana Zubić - Zaštita prava vlasništva - https://prezi.com/wu5b5-w3ltqj/zastita-vlasnistva/

 

Ljetni semestar akad. godine 2017./2018.

Karla Žeravčić i Ivana Zeljko - Civilno i pretorsko pravo - https://prezi.com/p/gak6x3mrmn_5/

Lukas Bošnjak i Darija Drempetić - Pravo osoba - https://prezi.com/uvxra0arodey/pravo-osoba/

 

 

 

 

 

 

 

Repozitorij