Obavijesti

SEMINARSKE GRUPE KOD PROF.DR.SC. IVANE JARAMAZ RESKUŠIĆ

 

GRUPA B – PONEDJELJKOM OD 14h, DV. VII, ĆM4 (PRVI SASTANAK 5.3.2018.)

ANDRAŠEC KATARINA

ANTUNOVIĆ KREŠIMIR

BANEK ANASTAZIJA

BLAŽEKOVIĆ DANIJELA

BUHIN SARA

BURCAR ANETA

BUTRICA ROBERTA

CAREVIĆ NIKOLINA

CELIĆ DOMINIK

ČULO LUCIJA

ĆURKOVIĆ LUCIJA

DEKVUK IVAN

ĐANOVIĆ LUKA

GAJŠAK PAULA

GALJER INES

GAŠI ANA-MARIJA

GATALO ANA

GVEROVIĆ PETRA

HERCEG NIKOLA

HERCIGONJA MAJA

HULJEV DANIJELA

IRIČANIN DORA

JAKOPČIĆ MATIJA

 

GRUPA C – PETKOM OD 12,30h, DV. VII, ĆM4 (PRVI SASTANAK 9.3.2018.)

JERKIN ANTE

KRMEK BLANKA

MATIJAŠ NENO

MATIJAŠIĆ MATEJA

MIŠETIĆ MATEJ

MUSULIN TARA

NOVAČIĆ TEA

OSREČKI PAULA

ROTIM IVA

RUDINICA MARIN

SAMBOLEK KARLA

SIKETIĆ DOMINIK

SILOV LUKA

SMOLAR GORAN

STIPANOVIĆ MIRNA

ŠARIĆ FRAN

ŠKRABO ANAMARIA

ŠOIĆ OTTO

TANAČ RAFAELA CARMEN

TOPLIČANEC REA

TOPLIN VALERIJA

VUČKOVIĆ KLARA

VULETIĆ MARTA

ZORICA LEONARDA


Repozitorij
Repozitorij je prazan