Obavijesti
Sadržaji za seminariste

 

 

 

Strukturalne oznake Digeste:

Digesta se dijeli na 50 knjiga; knjige se dijele na titule (ukupno 432); tituli na fragmente (ukupno 9142); veći fragmenti se dijele na principium i paragrafe.

Primjeri:

 

 

D. 24,1,1 (Ulpianus 32 ad Sabinum) – Digesta, 24. knjiga, prvi titul, prvi fragment; fragment je uzet iz 32. knjige Ulpijanovog komentara Sabinovog sustava civilnog prava – sabinska masa

D. 23,3,3 (Ulpianus lib. 63 ad edictum) - Digesta, 23. knjiga, treći titul, treći fragment; fragment uzet iz 63. knjige Ulpijanovog komentara pretorskog edikta – ediktalna masa (honorarno pravo)

 

 

 


Repozitorij