Obavijesti
OBJAVA REZULTATA 3. KOLOKVIJA I ISPRAVKA ODRŽANOG 5.6.2018. TE UPIS OCJENA ZA KOLEGE KOJI SU PROŠLI KOLOKVIJE ĆE BITI U UTORAK, 5.6., U 17H, SOBA 36, ĆM4. Seminaristi koji nisu JOŠ položili prvi i/ili drugi kolokvij, trebaju ih ispraviti te će kad ih isprave dobiti potpise (i za seminar i predavanje) i ocjenu iz seminara.   ISPRAVAK SEMINARA ĆE BITI U UTORAK, 19.6., U 16h, DV. IV, ĆM4. TO JE KONAČNI ISPRAVAK KOJEMU SVAKAKO TREBAJU PRISTUPITI SVI KOLEGE KOJI NAMJERAVAJU POLOŽITI SEMINAR OVE GODINE.   Studenti iz grupe J koji namjeravaju pisati  seminarski rad  trebaju odrediti okvirnu temu kojom bi se bavili, te se javiti voditelju seminara na seminarskim sastancima ili konzultacijama do 20. travnja 2018. radi daljnjih dogovora. Krajem ožujka će biti održan i poseban sastanak sa seminaristima koji će pisati seminarski rad radi detaljnijeg objašnjenja i davanja uputa o tehničkim i sadržajnim elementima semniarskog rada.  Krajnji rok za predaju seminarskog rada bit će 8.6.2018. Opće upute za izradu seminarskog rada iz predmeta Rimsko privatno pravo nalaze se u repozitoriju na ovoj stranici.   Za bilo kakva pitanja i nejasnoće kolege se mogu slobodno obratiti voditelju seminara na predavanjima, na seminarskim sastancima ili na mail tkarlovi@pravo.hr.   GRUPA J (izvanredni studenti) – UTORKOM OD 18,45H, DV. III, ĆM4   Ajruli    Enisa Antolić-Soban    Franko Arbanas    Nives Barišić    Darijo Begić    Petra Belina    Nikola Beti    Lukas Blažak    Danijela Bosanac    Domagoj Črnjak    Ivona Glučina    Juraj Gržić    Iva Horvat    Leon Horvatin    Katarina Kašnar    Veronika Kolanović    Jelena Komerički    Matija Lastrić    Anja Lukač    Sara Marjanović    Josip Mikulandra    Luciana Musa    Dora Pale-Halić    Karlo Pavičić    Karla Pavlak    Mateo Pihler    Tajana Sobota    Barbara Šušak    Dorotea Vnučec    Ivan Zadravec    Marko  
RASPORED TEMA SEMINARA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2016./2017.:   17. 10. 2016. - UVOD, CIVILNO I PRETORSKO PRAVO 24. 10. 2016. - KLASIČNO I POSTKLASIČNO PRAVO 31. 10. 2016. - JUSTINIJANOVA KODIFIKACIJA I RECEPCIJA 07. 11. 2016. - STATUSNO I OBITELJSKO PRAVO 21. 11. 2016. - STVARI I POSJED 28. 11. 2016. - VLASNIŠTVO 05. 12. 2016. - STVARNA PRAVA NA TUĐOJ STVARI 12. 12. 2016. - PRAVNI POSLOVI 19. 12. 2016. - PRAVNI SADRŽAJ OBVEZE 09. 01. 2017. - SUBJEKTI I PRESTANAK OBVEZA (ODABRANI INSTITUTI) 16. 01. 2017. - VERBALNI, LITERALNI I REALNI KONTRAKTI 23. 01. 2017. - KONSENZUALNI KONTRAKTI      
Kolokviji

Repozitorij