METODOLOGIJA RADA:
Rimsko privatno pravo - vježbe
Obavijest o kolegiju vježbe iz rimskog privatnog prava za studente V. semestra

VJEŽBE IZ RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA


Vježbe iz rimskog privatnog prava za studente treće godine (V. semestar) redovno počinju tijekom listopada i traju do siječnja, prema grupama i rasporedu koji su pravodobno objavljeni na ovoj stranici. 

U okviru kolegija Vježbe iz rimskog privatnog prava, studenti će u prvom redu usvojiti osnove vještine rješavanja slučajeva (tzv. Technik der Falllösung) u području privatnog prava (opći dio i obvezno pravo) te, podredno, tehniku primjene privatnopravnih načela pripadnih rimskoj pravnoj tradiciji na primjerima iz recentne hrvatske i europske prakse, u svrhu optimalne pripreme za studij građanskopravnih predmeta. 

 

Uz nastavne materijale iz predmeta Rimsko privatno pravo literatura za vježbe su knjige: 

Petrak, M., Traditio iuridica, Zagreb, Novi informator, 2010.

Karlović, T., Liber casuum. Priručnik za vježbe iz rimskog obveznog prava, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017.

Knjige se mogu nabaviti u skriptarnici Pravnog fakulteta sa studentskim popustom na temelju x-ice ili posuditi u knjižnici, isključivši fotokopiranje.

 

Svi daljnji detalji glede sadržaja i izvođenja ovog kolegija će biti priopćeni studentima na prvom terminu vježbi. 


Repozitorij
Repozitorij je prazan