LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW:
Labour and Social Security Law
Chair of Labour and Social Security Law
Labour and Social Security Law
Study: Public administration - 4. semester
Code: 111402
ECTS: 7.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Lecturers: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Lectures
Exam dates:
  • 25. 01. 2021.
  • 08. 02. 2021.
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Exam registration: Studomat
Basic data
Labour and Social Security Law Public administration - 4. semester
7.0 111402
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Fridays at 10.00 with Google Meet: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0

Trg Republike Hrvatske 14, room 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev Trg Republike Hrvatske 14, room 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Wednesdays at 17.00

Gundulićeva 10, room 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Thursdays at 11.00, or via Google meet link: https://meet.google.com/uww-mcpa-acp?hs=122&authuser=0.

Gundulićeva 10, room 13
Lecturer Consultations Location
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Lectures)

Mondays at 9.30 - online via Google Meet link https://meet.google.com/vop-smzn-yem?hs=122&authuser=1

Trg Republike Hrvatske 3, room 40 (4. kat - potkrovlje)
Literature
Anton Ravnić; Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 459-549; 580-626
Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 1-22
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Zakon o radu;
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata;
Zakon o državnim službenicima;
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama;
Zakon o tržištu rada;
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a.);
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ((samo članci 1.-86. i 119.-134.); ;
Description
Exam dates
25. 01. 2021.
08. 02. 2021.
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.