OBAVIJESTI:
Mirovinski sustavi
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168701
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Ispitni rokovi:
  • 26. 04. 2021.
  • 07. 06. 2021.
  • 21. 06. 2021.
  • 05. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Mirovinski sustavi Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168701
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati. Zbog epidemiološke situacije u navedenom terminu putem Google meet linka: https://meet.google.com/uww-mcpa-acp?hs=122&authuser=0.

Gundulićeva 10, soba 13
Literatura
Vukorepa, Ivana. Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti. Zagreb: Pravni fakultet, 2012.;
Vukorepa, Ivana. Lost between Sustainability and Adequacy: Critical Analysis of the Croatian Pension System s Parametric Reform (Izgubljena između održivosti i primjerenosti: kritička analiza parametarske reforme hrvatskog mirovinskog sustava). Revija za socijalnu politiku, 22(2015), 3, str. 279-308;
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
Zakon o mirovinskom osiguranju;
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima;
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima;
Opis predmeta
Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje temeljnih spoznaja o organizacijskim, financijskim i normativnim aspektima funkcioniranja različitih oblika privatnih i javnih mirovinskih sustava te njihovoj uvjetovanosti povijesnim, gospodarskim, tehnološkim, demografskim i društveno-političkim silnicama. Studenti će naučiti identificirati glavne probleme i rizike pojedinih mirovinskih oblika, kao i mirovinskog sustava pojedine zemlje u njegovoj ukupnosti, te kritički prosuditi učinke potencijalnih reformskih rješenja, s obzirom na socijalni cilj te uvriježene kriterije procijene uspješnosti (primjerenost visine mirovina, održivost sustava, pravičnost i predvidivost).
Ispitni rokovi
26. 04. 2021.
07. 06. 2021.
21. 06. 2021.
05. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti