OBAVIJESTI:
Mirovinski sustavi
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168701
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Ispitni rokovi:
 • 11. 11. 2019.
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Mirovinski sustavi Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168701
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati

Gundulićeva 10, soba 13
Literatura
Vukorepa, Ivana. Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti. Zagreb: Pravni fakultet, 2012.;
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana. Cjeloživotno modeliranje portfelja u kapitalno financiranim mirovinskim sustavima određenih doprinosa, Privredna kretanja i ekonomska politika, 22(2012) 130, str. 29-60;
Vukorepa, Ivana. Lost between Sustainability and Adequacy: Critical Analysis of the Croatian Pension System s Parametric Reform (Izgubljena između održivosti i primjerenosti: kritička analiza parametarske reforme hrvatskog mirovinskog sustava). Revija za socijalnu politiku, 22(2015), 3, str. 279-308;
Zakon o mirovinskom osiguranju;
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima;
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima;
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima;
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja, Zbornik 56. susreta pravnika / Miladin, Petar; Giunio, Miljenko (ur.); Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (2018), str. 231-271
Opis predmeta
Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje temeljnih spoznaja o organizacijskim, financijskim i normativnim aspektima funkcioniranja različitih oblika privatnih i javnih mirovinskih sustava te njihovoj uvjetovanosti povijesnim, gospodarskim, tehnološkim, demografskim i društveno-političkim silnicama. Studenti će naučiti identificirati glavne probleme i rizike pojedinih mirovinskih oblika, kao i mirovinskog sustava pojedine zemlje u njegovoj ukupnosti, te kritički prosuditi učinke potencijalnih reformskih rješenja, s obzirom na socijalni cilj te uvriježene kriterije procijene uspješnosti (primjerenost visine mirovina, održivost sustava, pravičnost i predvidivost).
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Mirovinski sustavi su temelj socijalne sigurnosti svake države i njezinih građana. Stoga ovaj predmet na razini programa doprinosi:

 • razumijevanju strukturnih, političkih i vrijednosnih čimbenika koji utječu na razvoj i normativno uređenje mirovinskih sustava;
 • usvajanju teorijskih spoznaja o funkcioniranju, te prednostima i nedostacima pojedinih privatnih i javnih oblika mirovinskih sustava;
 • iznalaženju reformskih zakonskih rješenja za probleme održivosti mirovinskih sustava i primjerenu visinu mirovina.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati osnovne pojmove u vezi javnih i privatnih oblika mirovinskih sustava;
 • prepoznati i izdvojiti glavne čimbenike koji utječu na razvoj i reforme pojedinih mirovinskih oblika;
 • imenovati i opisati sustave s obzirom na socijalne ciljeve, normativno uređenje, organizacijsku strukturu, osobni obuhvat, izvore i način financiranja, rizike, troškove sustava te razinu davanja;
 • uspoređivati mirovinske sustave pojedinih država;
 • razlikovati faktore o kojima ovisi visina mirovine;
 • identificirati glavne probleme u funkcioniranju pojedinih oblika mirovinskih sustava;
 • analizirati i kritički prosuditi učinke potencijalnih reformskih normativnih rješenja;  
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Studenti trebaju redovito pohađati nastavu, pročitati pripremne materijale i uspješno položiti usmeni ispit. Provjera znanja je usmjerena na provjeru elemenata naznačenih u ishodima učenja.

Obavijesti