:
Osnove radnog i socijalnog prava EU
Osnove radnog i socijalnog prava EU
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 94483
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 11. 11. 2019.
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove radnog i socijalnog prava EU Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 94483
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ne drži (sabbatical)

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Utorkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40
Literatura
Anne C. L. Davies; EU Labour Law; Edward Elgar Publishing (2012)
Catherine Barnard; EU Employment Law; Oxford University Press (2012), str. 699-726
Relevantna praksa Suda EU;
Opis predmeta
Uvod (povijesni razvoj, pravni izvori, nadležnost); Pojedinačni ugovor o radu; Radno vrijeme; Zabrana diskriminacije; Prestanak ugovora o radu; Sloboda udruživanja; Industrijske akcije; Zaštita radnika u slučaju prijenosa pogona i poduzeća; Sudjelovanje radnika u odlučivanju; Zaštita majčinstva; Roditeljski dopusti; Sloboda kretanja radnika; Socijalna sigurnost i prava na mirovinu
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

Znanje i razumijevanje

Definirati osnovne pojmove i institute radnog i socijalnog prava Europske unije.

Kritički vrednovati i prepoznati potrebu razvoja radnog i socijalnog prava u okviru EU te razumjeti odnos pravne stečevine EU i nacionalnog radnog i socijalnog prava država članica EU.

Objasniti osnove individualnog i kolektivnog radnog i socijalnog prava EU.

Objasniti pravna shvaćanja Suda EU kroz najznačajnije primjere iz njegove prakse, a koja su doprinijela razvoju radnog i socijalnog prava EU.

Primjena

Opisati razvoj radnog i socijalnog prava EU.

Razumjeti osnovne pojmove i institute radnog i socijalnog prava EU.

Ilustrirati osnovne pojmove i institute radnog i socijalnog prava EU relevantnom praksom Suda EU.

Primijeniti znanje uočavajući eventualne neusklađenosti nacionalnog radnog i socijalnog prava s pravnom stečevinom EU.

Analiza

Analizirati praksu Suda EU u području radnog i socijalnog prava.

Usporediti osnovne institute radnog i socijalnog prava EU s osnovnim institutima radnog i socijalnog nacionalnog prava te provjeriti njihovu usklađenost.

Razlikovati dobru od loše prakse u području radnopravne zaštite radnika.

Sinteza

Prikupiti podatke o osnovnim institutima radnog i socijalnog prava EU (pronaći pravnu stečevinu).

Formulirati probleme koji se javljaju pri definiranju radnopravne i socijalnopravne zaštite na razini EU (problematizirati razinu takve zaštite).

Formulirati stavove o razini radnopravne i socijalnopravne zaštite na razini EU te potrebi usklađivanja takve zaštite među državama članicama EU.

Vrednovanje

Prosuditi potrebu usklađivanja radnopravne i socijalnopravne zaštite između država članica EU.

Ocijeniti usklađenost osnovnih instituta radnog i socijalnog prava na razini EU s njihovim uređenjem na nacionalnoj razini.

Vrednovati ulogu Suda EU u razvoju radnog i socijalnog prava EU.

Procijeniti potrebu mijenjanja regulacije osnovnih instituta radnog i socijalnog prava u okviru EU radi njihova usklađivanja s društvenim promjenama.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: javno prezentirati usvojene ishode učenja o individualnom i kolektivnom radnom pravu EU te socijalnoj sigurnosti zajamčenoj na razini EU; izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta vezana uz osnove radnog i socijalnog prava EU; sudjelovati u radu tima koji radi na unapređenju radnopravne i socijalnopravne zaštite državljana EU.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava pisanim esejom i usmenim ispitom. Studenti pišu esej na temu dogovorenu u suradnji s nastavnikom. Od studenta se pri pisanju eseja očekuje razumijevanje odabrane teme kroz analizu pravne stečevine i eventualni prikaz nacionalnog prava u tom području. Pritom se provjerava, jednako kao i kod usmenog ispita, razumijevanje osnovnih instituta radnog i socijalnog prava EU, odnosno, razumijevanje pravne stečevine, osobito kroz analizu relevantne prakse Suda EU.

Obavijesti