Radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)

Plan izvođenja nastave za izvanredne studente - ak. g. 2019/2020

 

Vrijeme i mjesto održavanja nastave:

 • ponedjeljkom od 17 do 20, Gundulićeva 10, dvorana I

 

Datum Tema predavanja

24.2.2020. (pon)

 

 • Ustavna načela o radu
 • Rad i pojam rada
 • Predmet radnog prava, povijesni razvoj
 • Izvori radnog prava

2.3.2020. (pon)

 • Međunarodna organizacija rada
 • Ugovor o radu
 • Zasnivanje radnog odnosa u državnoj službi
9.3.2020. (pon)
 • Radno vrijeme
 • Pravo radnika na odmore, dopuste i praznike
 • Plaća, naknada plaće i ostala primanja iz radnog odnosa
16.3.2020. (pon)
 • Zabrana diskriminacije u radnom odnosu i postupak zaštite dostojanstva radnika
 • Posebno zaštićene kategorije radnika
 • Rodiljne i roditeljske potpore
23.3.2020.(pon)
 • Odgovornost za štetu
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

30.3.2020. (pon)

 • Prestanak radnog odnosa (prema ZR- u i posebno prema ZDS) 
 • Kolektivno zbrinjavanje viška radnika
 • Sudska zaštita u individualnim radnim sporovima
6.4.2020. (pon)
 • Kolektivni ugovori
 • Sinidkalno organiziranje
 • Reprezentativnost udruga poslodavaca i sindikata
11.4.2020. (pon)
 • Uskrsni ponedjeljak - nema nastave
20.4.2020. (pon)
 • Sudjelovanje radnika u odlučivanju
 • Kolektovni radni sporovi (štrajk) 
27.4.2020. (pon)
 • Razvoj i oblici socijalnih sustava
 • Organizacijska struktura i osnovni elementi i pokazatelji hrvatskog mirovinskog sustava (sva III stupa)
 • Mirovinsko osiguranje I. stupa - osigurane osobe, rizici, prava, izračun mirovine, postupak za ostvarivanje prava)
4.5.-8.5.2020. Izvanredni proljetni ispitni rok (pomaknuti rok)
11.5.2020.(pon)
 • Sustav zdravstvenog osiguranja u RH (organizacija, nositelji, osigurane osobe, prava)
18.5.2020. (pon)
 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • Sustav socijalne skrbi u RH
 • Doplatak za djecu         
25.5.2020. (pon)
 • Potpisi