:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Radno i socijalno pravo
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
Šifra: 144866, 144868, 144870
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 19. 04. 2021.
  • 31. 05. 2021.
  • 14. 06. 2021.
  • 28. 06. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Radno i socijalno pravo Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
5.0 144866, 144868, 144870
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati (u uvjetima pandemije COVID-19 bolesti konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/dhq-coam-yrf )

 

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati. Zbog epidemiološke situacije u navedenom terminu putem Google meet linka: https://meet.google.com/uww-mcpa-acp?hs=122&authuser=0.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Ponedjeljkom u 9.30 sati - online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/vop-smzn-yem?hs=122&authuser=1

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 207-252; 279-302; 459-549; 580-626; 646-652 (144866, 144868, 144870)
Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013) (144866, 144868, 144870)
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48 (144866, 144868, 144870)
Zakon o radu; (144868, 144870)
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata; (144868)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama; (144868, 144870)
Zakon o tržištu rada; (144866, 144868, 144870)
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a.); (144866, 144868)
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.); (144866, 144868)
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-34.); (144866, 144868, 144870)
Zakon o socijalnoj skrbi (samo članci 1.-123.); (144866, 144868, 144870)
Zakon o doplatku za djecu; (144866, 144868, 144870)
Opis predmeta
Teoretsko određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihov odnos međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti radnih i socijalnih prava te pitanja interdisciplinarnog pristupa radnim i socijalnim pravima. Glavne odrednice povijesnog razvoja radnog i socijalnog prava. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom i socijalnom pravu. Baze podataka, istraživanje, izrada nacrta rješenja, presuda, politka i izvješća u području socijalnog prava. Posebnosti autonomnih i heteronomnih izvora radnog prava s težištem na kolektivne ugovore, konvencije Međunarodne organizacije rada te primarne i sekundarne izvore prava Europske unije. Razlikovanje individualnog i kolektivnog radnog prava. U okviru individualnog radnog prava izučavaju se posebnosti tipičnih i atipičnih ugovora o radu, organizacija radnog vremena i odmora, plaća, prenošenje ugovora o radu na drugog poslodavca, zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, osnovno o naknadi štete iz radnog odnosa, prestanka ugovora o radu (posebno otkaz ugovora o radu i kolektivni višak radnika), pravo na otpremninu, posebna zaštita prava radnika za slučaj stečaja poslodavca te sudskog i izvansudskog rješavanja radnih sporova. U okviru kolektivnog radnog prava razmatraju se pitanja organiziranja radnika u sindikate i poslodavaca u njihove udruge, kolektivnog pregovaranja i glavnih značajki kolektivnih ugovora, prava na štrajk te radničke participacije u odlučivanju. Posebnosti radnih odnosa državnih i javnih službenika. Aktivna politika zapošljavanja i funkcije javne službe zapošljavanja. Glavne značajke, struktura i financiranje sustava socijalne sigurnosti. Organizacija mirovinskog osiguranja. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Uvjeti za stjecanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu. Faktori određivanja i usklađivanja mirovina. Organizacija zdravstvenog osiguranja. Prava iz zdravstvenog osiguranja. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti i prava za slučaj nezaposlenosti. Rodiljne i roditeljske potpore. Doplatak za djecu. Organizacija, financiranje i prava iz sustava socijalne skrbi. Posebnosti upravnog postupka i sudske zaštite pri ostvarivanju socijalnih prava.
Ispitni rokovi
19. 04. 2021.
31. 05. 2021.
14. 06. 2021.
28. 06. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti