:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Radno i socijalno pravo
Studij: Javna uprava - 4. semestar
Šifra: 111402
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 23. 01. 2023.
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 12. 06. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Radno i socijalno pravo Javna uprava - 4. semestar
7.0 111402
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati (u uvjetima pandemije COVID-19 bolesti konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/dhq-coam-yrf )

 

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

Ponedjeljkom u 9.30 sati - online putem Google Meet poveznice: http://meet.google.com/jmi-sgiw-aeb

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 459-549; 580-626
Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 1-22
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Zakon o radu;
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata;
Zakon o državnim službenicima;
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama;
Zakon o tržištu rada;
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a.);
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.); ;
Opis predmeta
Određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihovog odnosa međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti radnih i socijalnih prava. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom i socijalnom pravu. Načini izrade rješenja o ostvarivanju i zaštiti radnih i socijalnih prava. Evidencije u oblasti radnog i socijalnog prava. Izvori radnog i socijalnog prava te njihove značajke. Osnovne značajke različitih oblika ugovora o radu, organizacije radnog vremena i odmora, plaća, prenošenja ugovora o radu na drugog poslodavca, zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, naknadi štete iz radnog odnosa, prestanka ugovora o radu (posebno otkaz ugovora o radu i kolektivni višak radnika), pravo na otpremninu te sudskog i izvansudskog rješavanja radnih sporova. Organiziranje radnika u sindikate i poslodavaca u njihove udruge, kolektivnog pregovaranja i glavnih značajki kolektivnih ugovora, pravo na štrajk te radnička participacije pri odlučivanju. Osnovno o posebnostima radnih odnosa državnih i javnih službenika. Aktivna politika zapošljavanja i funkcije javne službe zapošljavanja. Osnovna obilježja sustava socijalne sigurnosti. Osnovno o organizaciji mirovinskog osiguranja i uvjeti za stjecanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu. Faktori određivanja i usklađivanja mirovina. Osnovno o organizaciji zdravstvenog osiguranja i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti i prava za slučaj nezaposlenosti. Rodiljne i roditeljske potpore. Upravni i sudski postupci ostvarivanja socijalnih prava.
Ispitni rokovi
23. 01. 2023.
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
12. 06. 2023.
26. 06. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti