:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Radno i socijalno pravo
Studij: Javna uprava - 4. semestar
Šifra: 111402
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 04. 2021.
  • 07. 06. 2021.
  • 21. 06. 2021.
  • 05. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Radno i socijalno pravo Javna uprava - 4. semestar
7.0 111402
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati (u uvjetima pandemije COVID-19 bolesti konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/dhq-coam-yrf )

 

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati. Zbog epidemiološke situacije u navedenom terminu putem Google meet linka: https://meet.google.com/uww-mcpa-acp?hs=122&authuser=0.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Ponedjeljkom u 9.30 sati - online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/vop-smzn-yem?hs=122&authuser=1

(uz prethodnu najavu na e-mail iva.bjelinski@pravo.hr) 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 98-116; 130-158; 459-549; 580-626
Željko Potočnjak, Radni odnosi državnih službenika, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 1-22
Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Zakon o radu
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
Zakon o državnim službenicima
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.a.);
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.)
Zakon o tržištu rada
Opis predmeta
Određenje radnog i socijalnog prava kao posebnih grana prava, njihovog odnosa međusobno i s drugim granama prava. Gospodarski, socijalni i politički aspekti radnih i socijalnih prava. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom i socijalnom pravu. Načini izrade rješenja o ostvarivanju i zaštiti radnih i socijalnih prava. Evidencije u oblasti radnog i socijalnog prava. Izvori radnog i socijalnog prava te njihove značajke. Osnovne značajke različitih oblika ugovora o radu, organizacije radnog vremena i odmora, plaća, prenošenja ugovora o radu na drugog poslodavca, zabrane natjecanja radnika s poslodavcem, naknadi štete iz radnog odnosa, prestanka ugovora o radu (posebno otkaz ugovora o radu i kolektivni višak radnika), pravo na otpremninu te sudskog i izvansudskog rješavanja radnih sporova. Organiziranje radnika u sindikate i poslodavaca u njihove udruge, kolektivnog pregovaranja i glavnih značajki kolektivnih ugovora, pravo na štrajk te radnička participacije pri odlučivanju. Osnovno o posebnostima radnih odnosa državnih i javnih službenika. Aktivna politika zapošljavanja i funkcije javne službe zapošljavanja. Osnovna obilježja sustava socijalne sigurnosti. Osnovno o organizaciji mirovinskog osiguranja i uvjeti za stjecanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu. Faktori određivanja i usklađivanja mirovina. Osnovno o organizaciji zdravstvenog osiguranja i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti i prava za slučaj nezaposlenosti. Rodiljne i roditeljske potpore. Upravni i sudski postupci ostvarivanja socijalnih prava.
Ispitni rokovi
26. 04. 2021.
07. 06. 2021.
21. 06. 2021.
05. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti