Radno i socijalno pravo (stručni preddiplomski studij - SCJUJF)
 

Plan izvođenja nastave za redovite studente - ak. g. 2019/2020

Vrijeme i mjesto:

 • srijedom od 10-12:30 sati, Gundulićeva 10, dvorana II (prizemlje)

 

Datum
Teme nastavnih jedinica

26.2.2020. (sri)

 • Ustavna načela o radu
 • Rad i pojam rada
 • Predmet radnog prava
 • Povijesni razvoj
 • Izvori radnog prava

4.3.2020. (sri)

 • Međunarodna organizacija rada (osnivanje i djelokrug)
 • Ugovor o radu
 • Posebnosti zasnivanja radnog odnosa u državnoj službi
11.3.2020. (sri)
 • Radno vrijeme
 • Pravo radnika na odmore, dopuste i praznike
 • Plaća, naknada plaće i ostala primanja iz radnog odnosa
18.3.2020. (sri)
 • Zabrana diskriminacije u radnom odnosu i postupak zaštite dostojanstva radnika
 • Posebno zaštićene kategorije radnika
 • Rodiljne i roditeljske potpore
25.3.2020. (sri)
 • Odgovornost za štetu
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

1.4.2020. (sri)

 • Prestanak ugovora o radu
 • Sudska zaštita u individualnim radnim sporovima
8.4.2020. (sri)
 • Posebnosti radnog odnosa državnih službenika (naglasak na prestanak državne službe)
15.4.2020. (sri)
 • Kolektivni ugovori
 • Sinidkalno organiziranje
 • Reprezentativnost udruga poslodavaca i sindikata
22.4.2020. (sri)
 • Sudjelovanje radnika u odlučivanju
 • Radni sporovi (štrajk) 
29.4.2020. (sri)
 • Organizacija hrvatskog mirovinskog sustava
 • Mirovinsko osiguranje I. stupa  (osigurane osobe, rizici, prava, izračun mirovine, postupak za ostvarivanje prava)
 • Zdravstveno osiguranje

4.5.-8.5.2020.

 Proljetni izvanredni ispitni rok - nema nastave (pomaknuti rok)
13.5.2020. (sri)
 • Zdravstveno osiguranje

20.5.2020. (sri)

 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Ponavljanje + potpisi