Radno i socijalno pravo - seminar (sveučilišni integrirani pravni studij)
STATUS PREDMETA: izborno, seminar

BROJ ECTS:  4 (seminar)

 

Broj sati nastave: 30 sati seminara

 

Mjesto i vrijeme izvođenja nastave:

 • Trg Republike Hrvatske 14, dvorana IV
  • petkom od 14-15:30 sati (za redovite studente, u ljetnom semestru) - za raspored vidi link: grupa I
  • srijedom od 17-18:30 sati (za izvanredne studente i dio redovitih studenata, u ljetnom semestru) - za raspored vidi link: grupa II

 

Obaveze seminarista:

 • Svi seminarsti su dužni redovito dolaziti na seminar i predavanja. Mole se seminaristi da na seminar obvezno ponesu tekst Zakona o radu.
 • Radi izvršavanja seminarskih obveza seminaristi mogu polagati seminarski kolokvij ili pisati seminarski rad. Odabir kolokvija odnosno seminarske teme potrebno je izvršiti najkasnije do 2. seminarskog susreta u travnju mjesecu odgovarajuće ak.g. 
 • Seminarski radovi trebaju imati cca. 10 -15 stranica i prilikom pisanja rada trebate koristiti "Upute za pisanje rada". Seminarske radove treba predati na 2. seminarskom susretu u svibnju mjesecu odgovarajuće ak.g.
 • Seminarski kolokvij se održava krajem svibnja mjeseca prema obavijesti.
 • Radi upisa ocjena iz seminarskog rada ili kolokvija, svi seminaristi moraju izvršiti prijavu za odgovarajući rok putem studomata.

 

Literatura za seminarski kolokvij:

Literatura se odnosi na  teme obrađivane na seminaru:

 • Željko Potočnjak, Andrea Grgić; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48

 

 • Zakon o radu - samo dijelovi zakona koji se odnose na:
  • prestanak ugovora o radu (čl. 112.-130.)
  • ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa (čl. 131.-139.),
  • kolektivne ugovore (čl. 192.-204.) te
  • štrajk i rješavanje kolektivnih radnih sporova (čl. 205.-220),

 

 • Zakon o mirovinskom osiguranju  - samo dio zakona koji se odnosi na određivanje mirovine (čl. 79.-103.)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  - samo članci 1.-86. i 119.-134.

Pročišćene zakonske tekstove svih relevantnih propisa možete naći pod rubrikom "Zakoni i neslužbeni pročišćeni tekstovi" ili putem direktnog linka na Internet strancu: http://www.pravo.hr/RSP/zakoni.

 

Teme za seminarske radove:

 1. Jednakost plaća muškaraca i žena

 2. Dobna diskriminacija na tržištu rada

 3. Diskriminacija trudnica na tržištu rada

 4. Posebni oblici zaštite pojedinih "ranjivih" kategorija radnika kod otkaza (zabrana otkaza, suglasnost radničkog vijeća/ sindikata, savjetovanje s RV, viša materijalna prava)

 5. Dopušteni razlozi za redoviti otkaz ugovora o radu

 6. Izvanredni otkaz ugovora o radu (razlozi za otkaz i posebnosti u vezi s postupkom otkazivanja)

 7. Sudski raskid ugovora o radu

 8. Stranke kolektivnog ugovora

 9. Produžena primjena kolektivnog ugovora

 10. Proširena primjena kolektivnog ugovora

 11. Štrajk i štrajk solidarnosti

 12. Postupak obveznog mirenja prije štrajka ili drugog oblika industrijske akcije

 13. Isključenje s rada (lockout)

 14. Obvezno zdravstveno osiguranje - pravo na zdravstvenu zaštitu

 15. Obvezno zdravstveno osiguranje - pravo na novčane naknade

 16. Dobrovoljna zdravstvena osiguranja

 17. Starosna i prijevremena starosna mirovina

 18. Invalidske mirovine

 19. Postupak utvrđivanja invalidnosti

 20. Obiteljska mirovina

 21. Kriteriji i formule za zračun mirovina u sustavu međugeneracijske solidarnosti (I mirovinski stup)