:
PPT prezentacije

PPT prezentacije vidljive su u izborniku nakon prijave putem AAI identiteta.


Socijalno pravo
Studij: Socijalna politika - 2. semestar
Šifra: 69785
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac - Predavanja
prof. dr. sc. Ivana Grgurev - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa - Predavanja
Osnovni podaci
Socijalno pravo Socijalna politika - 2. semestar
7.0 69785
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Ponedjeljkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac (Predavanja)

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Grgurev (Predavanja)

Ne drži (sabbatical)

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa (Predavanja)

Četvrtkom u 11 sati. Zbog epidemiološke situacije u navedenom terminu putem Google meet linka: https://meet.google.com/uww-mcpa-acp?hs=122&authuser=0.

Gundulićeva 10, soba 13
Literatura
Potočnjak, Željko; Trgovac, Sanja; Prava iz socijalnog osiguranja i socijalne skrbi u postupcima apstraktne kontrole ustavnosti zakona, u: Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (ur.Kačer, Momčinović, Žuvela); Novi informator (2009), str. 165-227
Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea; Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (ur. Potočnjak, Grgurev, Grgić); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 1-48
Ivana Vukorepa; Mirovinski sustavi; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 94-164; 165-227
Bejaković, Predrag; Gotovac, Viktor; Aktivnosti na gospodarskom oporavku u Republici Hrvatskoj s naglaskom na tržište rada; Revija za socijalnu politiku, 18(2011), 3, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011), str. 331-355
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.; Narodne novine 116/2012
Nestić, Danijel, ur.; Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj; raspoloživo na web stranici: http://www.eizg.hr/hr-HR/Izazovi-i-mogucnosti-ostvarivanja-primjerenih-starosnih-mirovina-u-Hrvatskoj-702.aspx.; Zaklada Adris i Ekonomski institut (2011)
Mihaljek, Dubravko.; Kako financirati zdravstvo u doba financijske krize?, u: O zdravstvu iz ekonomske perspektive (ur: Maja Vehovec); Ekonomski institut, Zagreb (2014), str. 29-50
Broz, Tanja; Švaljek, Sandra; Financiranje zdravstva u Hrvatskoj: od reforme do reforme, u: O zdravstvu iz ekonomske perspektive (ur: Maja Vehovec); Ekonomski institut, Zagreb (2014), str. 51-75
Potočnjak, Željko; Vukorepa, Ivana; Drugi mirovinski stup: prijepori i moguća poboljšanja, Zbornik 56. susreta pravnika / Miladin, Petar; Giunio, Miljenko (ur.),; Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu (2018), str. 231-271
Opis predmeta
Uvod u socijalno pravo (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Odnos socijalnog prava i drugih grana prava. Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološki kontekst razvoja. Sistematizacija javnih socijalnih sustava. Međunarodni i domaći izvori socijalnog prava. Razvoj i oblici privatnih i javnih mirovinskih sustava u svijetu. Organizacija i reforma sustava mirovinskog osiguranja u RH. Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti naspram mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz sustava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. mirovinskog stupa) i obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. i III. mirovinskog stupa). Osnovni modeli upravljanja rizicima u mirovinskim sustavima individualne kapitalizirane štednje. Utjecaj demografskih, gospodarskih i socijalnih čimbenika na razvoj i održivost sustava mirovinskog osiguranja. Organizacija zdravstvenog osiguranja u svijetu i u RH. Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Demografski, gospodarski i drugi čimbenici razvoja zdravstvenih sustava. Organizacija sustava i prava za vrijeme nezaposlenosti. Sustav socijalne skrbi, prava i korisnici. Različite vrste obiteljskih davanja. EU uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - općenito, osobni i materijalni djelokrug, teritorijalno važenje, opća i posebna načela. EU uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti - posebna pravila o koordinaciji za pojedina davanja. Problemi djelomične privatizacije socijalne sigurnosti. Istraživanja u području socijalnog prava, koncipiranje politika za rješavanje odabranih pitanja te uobičavanje pravnih rješenja za ta pitnja.
Ispitni rokovi
Obavijesti