Službeničko pravo - seminar (specijalistički diplomski stručni studij javne uprave)

Plan izvođenja seminara za redovite studente - ak g. 2021./2022.

Vrijeme i mjesto:

 • srijedom od 14:30 do 16:00, Gundulićeva 10, dvorana II. (samo prvi seminar će započeti u 14.00 sati)
 • u izvođenju seminara sudjeluju i vanjske suradnice Sanda Pipunić i Sanja Pintar Gotal

 

Datum 

Teme nastavnih jedinica
23.2.2022.
 • Izvori službeničkog prava
2.3.2022.
 • Plan prijma
9.3.2022.
 • Načini popunjavanja radnih mjesta (primjeri rješenja)
16.3.2022.
 • Pravilnik o unutarnjem redu (priprema za vježbu izrade)
23.3.2022.
 • Pravilnik o unutarnjem redu (vježba izrade)
30.3.2022.
 • Povrede službene dužnosti (primjeri rješenja)
6.4.2022.
 • Obrada Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta
13.4.2022.
 • Ocjenjivanje i napredovanje službenika (primjeri rješenja)
18.4.-22.4.2022.

Proljetni izvanredni ispitni rok

27.4.2022.
 • Odgovornost za povrede službene dužnosti (rješenja)
4.5.2022.
 • Premještaj, udaljenje, prestanak službe (primjeri rješenja)
11.5.2022.
 • Specijalističko službeničko pravo
18.5.2022.
   Kolokvij (polaganje putem e-kolegija)