Djelatnici na katedri za strane jezike

Djelatnici

viši predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred. 4890 235 Gundulićeva 10, soba 2A

utorkom 09.15-10:00 i 14.00 - 15.00 sati

dr. sc. Snježana Husinec , v. pred. 4890 234 Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A

utorkom 11 - 12 sati 

Konzultacije se održavaju online uz prethodnu najavu mailom.

Stalna poveznica studentima je dostupna na Merlinu.

dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred. 4890-203 Gundulićeva 10, soba 6

ponedjeljkom 14:30-15:30

Miljen Matijašević , v. pred. 4890 203 Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6

utorkom 11:30-12:30

Vanjski suradnici

predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Jasna Ljubičić Horn , pred. Gundulićeva 10, soba 6

poslije nastave

naslovni predavač
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Sonja Stević , pred.
djelatnici
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
Bojan Prosenjak