Engleski jezik pravne struke I
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 20176
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lelija Sočanac
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Miljen Matijašević , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 12. 11. 2019.
 • 30. 01. 2020.
 • 13. 02. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke I Pravo - 1. semestar
2.0 20176
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lelija Sočanac

ponedjeljkom 15.30-16.30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 5
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 10:30-11:30

Gundulićeva 10, soba 6
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 15:30-16:30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
L. Sočanac, M. Matijašević, M. Javornik-Čubrić, I. Horvatić-Bilić, S. Husinec; English for the Legal Profession; Narodne novine (2019), str. 3-48
Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
M. Hewings; Advanced Grammar in Use; Cambridge University Press (2004)
Opis predmeta
Kolegij uvodi studente u specifičnosti engleskog pravnog jezika, teoriju i povijest države i prava, te razlike između anglo-američkog i kontinentalnog pravnog sustava. Težište kolegija je na usvajanju pravne terminologije, upoznavanju sa strukturom i osobinama pravnih tekstova i razvijanju komunikacijskih vještina.
Ispitni rokovi
12. 11. 2019.
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • Razumjeti najvažnije osobine pravnog jezika
 • Definirati pravo i objasniti svrhu prava uz upotrebu primjerene terminologije na engleskom jeziku;
 • Navest glavne grane prava i njihove funkcije
 • Objasniti najvažnije faze u razvoju prava
 • Razumjeti osnovne razlike između engleskog i kontinentalnih pravnih sustava;
 • Objasniti trodiobu vlasti;
 • Primijeniti znanje osnovnih pojmova engleskog prava i pravne terminologije u stručnoj komunikaciji i prevođenju;
 • Koristiti odgovarajuće jezične strukture i kolokacije na engleskom jeziku;
 • Izraziti zadane sadržaje relevantnom stručnom terminologijom i primjerenim jezičnim strukturama;
 • Prezentirati odabranu temu vezanu uz engleski pravni sustav.
Praktične i generičke vještine:
 • prezentirati usvojene ishode učenja na engleskom jeziku;
 • koristiti odgovarajuće jezične strukture i termine u okviru relevantnih tema;
 • razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku;
 • sudjelovati u radu tima u pripremi izlaganja na engleskom jeziku.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;
Obavijesti