Raspored predavanja

Predavanja se održavaju prema sljedećem rasporedu:

 

 

ENG-A-GR1 Dvorana IV, Gundulićeva 10, Ponedjeljkom 12:00 do 13:30 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić

ENG-A-GR2 Dvorana V, TRH 14, Petkom 13:00 – 14:30 – Miljen Matijašević, univ. spec. philol.

ENG-B-GR1 Dvorana VIII, Gundulićeva 10, Utorkom 10:00 – 11:30 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić

ENG-B-GR2 Dvorana IX, Gundulićeva 10, Srijedom 10:00 – 11:30 – Dr. sc. Snježana Husinec

ENG-C-GR1 Dvorana IX, Gundulićeva 10, Srijedom 12:00 – 13:30 – Dr. sc. Marijana Javornik Čubrić

ENG-C-GR2 Dvorana I, Gundulićeva 10, Četvrtkom 13:00 – 14:30 – Dr. sc. Snježana Husinec

ENG-D-GR1 Dvorana III, Gundulićeva 10, Petkom 14:30 – 16:00 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić