Engleski jezik pravne struke II
Studij: Pravo - 2. semestar
Šifra: 20642
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lelija Sočanac
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Miljen Matijašević , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 13. 11. 2019.
 • 31. 01. 2020.
 • 14. 02. 2020.
 • 18. 06. 2020.
 • 08. 07. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke II Pravo - 2. semestar
2.0 20642
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lelija Sočanac

ponedjeljkom 15.30-16.30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 5
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 10:30-11:30

Gundulićeva 10, soba 6
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 15:30-16:30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
L. Sočanac, M. Matijašević, M. Javornik-Čubrić, I. Horvatić-Bilić, S. Husinec; English for the Legal Profession, 2nd revised edition; Narodne novine (2019), str. 49-123
Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
M. Hewings; Advanced Grammar in Use; Cambridge University Press (2004)
Opis predmeta
Kolegij pruža uvod u britanski i američki pravni i politički sustav: trodioba vlasti, zakonodavna, sudska i izvršna vlast, izvori prava, precedentno pravo, federalizam, ovlasti predsjednika SAD-a, i Vrhovni sud SAD-e. Težište kolegija je na usvajanju pravne terminologije i razvijanju komunikacijskih vještina..
Ispitni rokovi
13. 11. 2019.
31. 01. 2020.
14. 02. 2020.
18. 06. 2020.
08. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • definirati izvore prava u anglosaksonskim sustavima
 • imenovati sudove u Engleskoj i Walesu i razlikovati njihove nadležnosti
 • objasniti sastav i funkcioniranje Britanskog parlamenta
 • objasniti razvoj američkog federalizma i funkcije američkog Ustava;
 • izdvojiti najvažnije funkcije Vrhovnog suda SAD-a;
 • primijeniti relevantan vokabular u jezičnim zadacima;
 • koristiti relevantno nazivlje;
Praktične i generičke vještine:
 • prezentirati usvojene ishode učenja na engleskom jeziku;
 • koristiti odgovarajuće jezične strukture i termine u okviru relevantnih tema;
 • razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku;
 • sudjelovati u radu tima u pripremi izlaganja na engleskom jeziku.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;