Engleski jezik pravne struke III
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31569
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lelija Sočanac
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Miljen Matijašević , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 12. 11. 2019.
 • 30. 01. 2020.
 • 13. 02. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke III Pravo - 3. semestar
2.0 31569
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lelija Sočanac

ponedjeljkom 15.30-16.30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 5
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 10:30-11:30

Gundulićeva 10, soba 6
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 15:30-16:30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
L. Sočanac, M. Matijašević, M. Javornik-Čubrić, I. Horvatić-Bilić, S. Husinec; English for the Legal Profession; Narodne novine (2019), str. 129-200
Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
M. Hewings; Advanced Grammar in Use; Cambridge University Press (2004)
Opis predmeta
Kolegij daje kratak pregled različitih područja engleskog prava: kaznenog prava, obiteljskog prava, prava društava, obveznog i radnog prava. Uz to, daju se primjeri autentičnih tekstova iz predmetnih područja. Težište kolegija je na usvajanju pravne terminologije i razvijanju komunikacijskih vještina.
Ispitni rokovi
12. 11. 2019.
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • definirati i klasificirati kaznena djela u engleskom pravu uz upotrebu primjerene terminologije na engleskom jeziku;
 • definirati brak u engleskom pravu i objasniti uvjete za valjan engleski brak i zapreke za sklapanje braka u engleskom pravu;
 • definirati ugovor i objasniti glavne uvjete valjanosti i razloge za pobojnost engleskih ugovora;

 

 • definirati građanski delikt (tort) u engleskom pravu i izdvojiti glavne kategorije građanskog delikta;
 • imenovati oblike poslovnih organizacija i objasniti njihove osobine;
 • primijeniti osnovne termine engleskog kaznenog, obiteljskog, obveznog, radnog prava i prava društava u usmenoj i pismenoj stručnoj komunikaciji
 • definirati osnovne pojmove radnoga prava, razlikovati oblike zaposlenja te mogućnosti prestanka radnog odnosa
 • razlikovati vrste diskriminacije
 • primijeniti relevantan vokabular u jezičnim zadacima;
 • koristiti relevantno nazivlje;
Praktične i generičke vještine:
 • prezentirati usvojene ishode učenja na engleskom jeziku;
 • koristiti odgovarajuće jezične strukture i termine u okviru relevantnih tema;
 • razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku;
 • sudjelovati u radu tima u pripremi izlaganja na engleskom jeziku.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;