Engleski jezik pravne struke IV
Studij: Pravo - 4. semestar
Šifra: 31580
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Miljen Matijašević , v. pred.
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke IV Pravo - 4. semestar
2.0 31580
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

utorkom 09.15-10:00 i 14.00 - 15.00 sati

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

utorkom 11 - 12 sati 

Konzultacije se održavaju online uz prethodnu najavu mailom.

Stalna poveznica studentima je dostupna na Merlinu.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

ponedjeljkom 14:30-15:30

Gundulićeva 10, soba 6
Miljen Matijašević , v. pred.

online po dogovoru

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
OBVEZNA: L. Sočanac, M. Matijašević, M. Javornik-Čubrić, I. Horvatić-Čajko, S. Husinec; English for the Legal Profession 2nd revised edition; Narodne novine (2019), str. 201-263
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
PREPORUČENA: M. Hewings; Advanced Grammar in Use; Cambridge University Press (2004)
Opis predmeta
Kolegij obuhvaća šest različitih tema vezanih za međunarodno pravo, supranacionalno pravo i međunarodne organizacije: međunarodno javno i privatno pravo, Ujedinjeni narodi, VIjeće Europe i Europski sud za ljudska prava te izvore prava i institucije Europske unije. Nazivi tema su kako slijedi: Privatno međunarodno pravo, Javno međunarodno pravo, Međunarodne organizacije, Zaštita ljudskih prava u Europi, Pravni temelji Europske unije, Institucije Europske unije.
Svaka tematska cjelina se obrađuje u dva zasebna dijela. Drugi dio je zamišljen kao rad na autentičnom pravnom tekstu vezanom za predmetnu temu. Takav pristup studentima otvara mogućnost upoznavanja različitih tekstnih vrsta i njihovih jezičnih specifičnosti. Poseban naglasak u obradi svake teme stavlja se na specifičnu pravnu terminologiju, kolokacije i druge višečlane izraze te komunikacijske i prezentacijske vještine.
Obrada svake teme uključuje i primjere iz pravne prakse te aktualne društvene situacije. Na taj se način studente potiče na raspravu i primjenu znanja na konkretnim primjerima. U svim temama gdje je to primjereno rabi se i komparativan pristup te se pojedini pravni instituti i pripadajuća terminologija iz zemalja engleskoga govornog područja uspoređuju s hrvatskim pravnim sustavom i hrvatskim jezikom pravne struke.
Ispitni rokovi