OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik za poreznu struku II.
Engleski jezik za poreznu struku II.
Studij: Porezni - 2. semestar
Šifra: 111431
ECTS: 2.0
Nositelji: Miljen Matijašević , v. pred.
Izvođači: Miljen Matijašević , v. pred. - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 07. 02. 2023.
  • 04. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 13. 06. 2023.
  • 27. 06. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik za poreznu struku II. Porezni - 2. semestar
2.0 111431
Nositelj Konzultacije Lokacija
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 11:30-12:30 i online po dogovoru

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Izvođač Konzultacije Lokacija
Miljen Matijašević , v. pred. (Auditorne vježbe)

utorkom 11:30-12:30 i online po dogovoru

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
OBVEZNA: Marijana Javornik Čubrić; English for Tax Professionals; Narodne novine (2018)
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
Opis predmeta
Engleski jezik za poreznu struku II drugi je od četiri obvezna kolegija iz engleskog jezika struke na stručnom poreznom studiju. Kolegij je fokusiran na terminologiju oporezivanja i poreznog sustava. Uvodno se studenti upoznaju s osnovnom terminologijom vezanom uz obračune, račune, uplate/isplate. Zatim se bavimo pojmom poreza i osnovnim povezanim pojmovima i kolokacijama. Tu se isto tako studenti prvi puta susreću s engleskim nazivima pojedinih poreza koji postoje u raznim sustavima. Slijedi poglavlje o klasifikacijama i vrstama poreza. Nadalje se studenti upoznaju sa općim i posebnim svrhama oporezivanja. U drugome dijelu riječ je o porezima u hrvatskoj. Imenuju se porezni subjekti, kao i njihova prava i obveze. Potom se osnovni porezi klasificiraju po primateljima poreznih prihoda, a zatim se s nekoliko vrsta poreza bavimo podrobnije. U prvom redu tu je PDV, gdje se upoznajemo s osnovama funkcioniranja sustava PDV-a, obveznicima i načinima obračuna. Zatim je riječ o porezu na dohodak, gdje je također riječ o poreznim obveznicima, načinima izračuna, poreznim razredima i stopama. Konačno, kratko se osvrćemo na porez na dobit po navednim kategorijama. U kolegiju je naglasak na stručnoj terminologiji, a kroz obradu navedenih tema studenti dobivaju priliku usmeno i pismeno se izražavati rabeći relevantnu terminologiju.
Ispitni rokovi
07. 02. 2023.
04. 04. 2023.
29. 05. 2023.
13. 06. 2023.
27. 06. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.