NJEMAČKI ZA PRAVNIKE V:
Izbornik predmeta
German for Lawyers V
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 94370
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
German for Lawyers V Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 94370
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
Literatura
Irena Horvatić Bilić; German for Lawyers - Collection of materials;
Opis predmeta
Cilj je kolegija omogućiti studentima da se uključe u analizu izvornih pravnih dokumenta na njemačkom jezika, kao što su ugovori, zakonski članci, presude i drugo. Tijekom analize bi trebali razviti senzibilitet za strukturu dokumenta, njihov stil i pravnu primjenu. Raspravljat će se o pitanjima kao što je osnivanje trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću u njemačkom pravnom sustavu, autorskom pravu i presudama Suda Europske unije.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 •  identificirati strukturu i elemente izvornih pravnih dokumenta (ugovora, presuda, zakonskih akta, itd.)
 • raspraviti o pravnim posljedicama pojedinih odredaba ugovora
 • sažeti glavne karakteristike slučja iz određene presude
 • usporediti odredbe Njemačkog građanskog zakonika sa usporednim odredbama u hrvatskom pravnom sustavu
 • rabiti odgovarajuću pravnu terminologiju za određeno područje prava
 • provjeriti zančenje određenih pravnih termina uz uporabu mjerodavnih izvora

.

Obavijesti