OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Njemački jezik pravne struke
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61347
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
Ispitni rokovi:
  • 23. 01. 2023.
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61347
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

utorkom 09.15-10:00 i 14.00 - 15.00 sati

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

utorkom 11.30 - 12.30 sati 

 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
Literatura
OBVEZNA: Njemački za pravnike - dodatni materijali. Deutsch fuer Juristen - Zusatzmaterial.; Irena Horvatić Bilić; skripta
PREPORUČENA: Michael Schmuck; Deutsch fuer Juristen. Vom Schwulst zur klaren Formulierung. 2. Auflage; Verlag Dr. Otto Schmidt (2006)
PREPORUČENA: Weber (vormals Creifelds); Rechtswoerterbuch, 24., neu bearbeitete Auflage.; C.H.BECK. (2022)
Opis predmeta
Ovaj je izborni kolegij zamišljen kao nastavak, tj. peti kolegij nakon četiri obvezna kolegija njemačkog jezika pravne struke na prvoj i drugoj godini studija. No, kolegij je otvoren i za sve druge zainteresirane studente čije opće znanje njemačkog jezika je minimalno na razini B2. Polazeći od temeljnih znanja o pravnim sustavima zemalja njemačkoga govornog područja i osnovnih terminoloških znanja s područja prava, cilj je ovog kolegija studentima ponuditi mogućnost analize izvornih pravnih dokumenta na njemačkom jeziku kao što su ugovori i zakonski tekstovi. Analizom autentičnih pravnih tekstova studenti dobivaju uvid u njihovu strukturu, stil i namjenu u kontekstu različitih pravnih poslova.

Radeći na tim autentičnim izvorima, studenti utvrđuju i proširuju znanja različitih pravnih područja, primjerice: obveznog prava, autorskog prava, prava trgovačkih društava i Europskog prava. Raspravlja se o temama kao što je osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u njemačkom i hrvatskom pravnom sustavu te se radi na primjeru društvenog ugovora za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću. U sklopu teme autorskog prava analizira se ugovor o pravima prijevoda, te primjeri moguće povrede autorskih prava u području glazbe i fotografije. U sklopu rada na autentičnom tekstu zakona, analiziraju se odabrani dijelovi iz Njemačkog građanskog zakonika (Buergerliches Gesetzbuch - BGB) uz probne prijevode i tumačenje pojedinih odredaba. Rad na presudama Suda pravde Europske unije omogućuje usporedbu više inačica jednog autentičnog dokumenta na njemačkom, hrvatskom i engleskom jeziku. U situacijama kad na kolegiju sudjeluju Erasmus studenti iz zemalja njemačkoga govornog područja, otvara se izuzetna mogućnost izravne razmjene iskustava i usporedbe cijelih pravnih sustava kao i pojedinačnih pravnih instituta. Obveza je studenta na ovom kolegiju redovito sudjelovati na nastavi i pripremati se temeljem dobivenog materijala i naputaka za obradu pojedinih tema. Završni zadatak je održati izlaganje na odabranu pravnu temu, uz izradu prezentacije i uručka s glavnim točkama izlaganja za ostale sudionike kolegija.
Ispitni rokovi
23. 01. 2023.
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.