Njemački jezik pravne struke I
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 20178
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke I Pravo - 1. semestar
2.0 20178
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
Literatura
Susan Šarčević; Njemački za pravnike; Narodne novine (2009), str. (object Object)
Dreyer-Schmitt; Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik; Verlag fur deutsch, Ismaning (1996)
Opis predmeta
Cilj je kolegija studente upoznati sa specifičnostima jezika pravne struke za razliku od općeg jezika, uvesti ih u pravnu terminologiju vezanu za osnovna područja prava, za ustrojstvo države (na primjeru SRNJ i RH), strukturu državne vlasti te ustavna načela i vrijednosti te ljudska prava.
Ispitni rokovi
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • objasniti osnovna obilježja pojedinih područja prava
 • usporediti studij prava u SRNJ i RH
 • usporediti državni ustroj RH i SRNJ i objasniti razlike i sličnosti
 • imenovati temeljna prava i slobode prema Ustavu SRNJ
 • prisjetiti se osnovnih povijesnih činjenica vezanih za osnivanje Vijeća Europe
 • opisati nadležnost Europskog suda za ljudska prava
Praktične i generičke vještine:
 • izražavati vlastito mišljenje o zadanim temama uz uporabu primjerene terminologije
 • razvijati sposobnost usmenog i pisanog izražavanja na njemačkom jeziku
 • sudjelovati u timskom radu i radu u paru
 • organizirati podjelu zadataka i njihovo rješavanje
 • prezentirati rezultate timskog rada
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;
Obavijesti