Njemački jezik pravne struke I
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 20178
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 12. 11. 2019.
 • 30. 01. 2020.
 • 13. 02. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke I Pravo - 1. semestar
2.0 20178
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
Literatura
Susan Šarčević; Njemački za pravnike; Narodne novine (2009), str. (object Object)
Dreyer-Schmitt; Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik; Verlag fur deutsch, Ismaning (1996)
Opis predmeta
Cilj je kolegija studente upoznati sa specifičnostima jezika pravne struke za razliku od općeg jezika, uvesti ih u pravnu terminologiju vezanu za osnovna područja prava, za ustrojstvo države (na primjeru SRNJ i RH), strukturu državne vlasti te ustavna načela i vrijednosti te ljudska prava.
Ispitni rokovi
12. 11. 2019.
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • objasniti osnovna obilježja pojedinih područja prava
 • usporediti studij prava u SRNJ i RH
 • usporediti državni ustroj RH i SRNJ i objasniti razlike i sličnosti
 • imenovati temeljna prava i slobode prema Ustavu SRNJ
 • prisjetiti se osnovnih povijesnih činjenica vezanih za osnivanje Vijeća Europe
 • opisati nadležnost Europskog suda za ljudska prava
Praktične i generičke vještine:
 • izražavati vlastito mišljenje o zadanim temama uz uporabu primjerene terminologije
 • razvijati sposobnost usmenog i pisanog izražavanja na njemačkom jeziku
 • sudjelovati u timskom radu i radu u paru
 • organizirati podjelu zadataka i njihovo rješavanje
 • prezentirati rezultate timskog rada
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;
Obavijesti