Njemački jezik pravne struke I
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 20178
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
Ispitni rokovi:
  • 23. 01. 2023.
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke I Pravo - 1. semestar
2.0 20178
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

utorkom 09.15-10:00 i 14.00 - 15.00 sati

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

utorkom 11.30 - 12.30 sati 

 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
Literatura
OBVEZNA: Susan Šarčević et al.; Njemački za pravnike; Narodne novine (2009), str. [object Object]
PREPORUČENA: Dreyer-Schmitt; Lehr- und Uebungsbuch der deutschen Grammatik; Verlag fuer deutsch, Ismaning (1996)
PREPORUČENA: Weber (vormals Creifelds); Rechtswoerterbuch, 24., neu bearbeitete Auflage. 2022; C.H.BECK. (2022)
Opis predmeta
Cilj je kolegija u prvom semestru studija upoznati studente sa specifičnostima jezika struke u usporedbi s jezikom opće komunikacije. Obradom tema tijekom prvog semestra studenti postepeno upoznaju i karakteristike jezika pravne struke. Šest tema obuhvaća: opći uvod u pojam prava i pravne norme, pitanja izobrazbe pravnih stručnjaka u Saveznoj Republici Njemačkoj, ustavnopravne osnove Republike Hrvatske, ustrojstvo Savezne Republike Njemačke, temeljna ljudska prava u njemačkom pravnom sustavu te pitanje ljudskih prava iz međunarodnopravne perspektive na primjeru Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

Studenti dobivaju pregled najvažnijih grana prava te ih se potiče na uspoređivanje državnog ustrojstva u Hrvatskoj i Njemačkoj. Osim rada na pojedinačni pravnim terminima, kolokacijama i višečlanim izrazima, studenti uvježbavaju i određene sintaktičke strukture koje su učestale u njemačkom jeziku pravne struke (primjerice, uporaba pasiva u jeziku struke). Od studenta se očekuje da aktivno sudjeluju na nastavi i uključe se u raspravu o svim jezičnim i pravnim pitanjima, povezujući sadržaje različitih kolegija i rabeći svoje predznanje jezika te opće znanje.
Ispitni rokovi
23. 01. 2023.
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.