Raspored predavanja

Nastava se održava prema sljedećem rasporedu:

 

NJEM-D-GR1 Dvorana III, Gundulićeva 10, Ponedjeljkom 12:30 – 14:00 – Dr. sc. Snježana Husinec