OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Njemački jezik pravne struke III
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31570
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 12. 11. 2019.
 • 30. 01. 2020.
 • 13. 02. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke III Pravo - 3. semestar
2.0 31570
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
Literatura
Susan Šarčević, Nina Sokol; Njemački u pravnoj struci; Školska knjiga (2005), str. (object Object)
Dreyer-Schmitt; Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik; Verlag fur deutsch, Ismaning (1996)
Opis predmeta
Težište kolegija je područje građanskog prava. Polazeći od Njemačkog građanskog zakonika (BGB - Burgerliches Gesetzbuch), osim pitanja poslovne sposobnosti i punomoći, obrađuje se ugovorna i deliktna odgovornost te preduvjeti za pobojnost ugovora. Institut razvoda braka se prezentira s osnova švicarskog pravnog sustava.
Ispitni rokovi
12. 11. 2019.
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • objasniti strukturu Njemačkog građanskog zakonika (BGB) i institut punomoći
 • demonstrirati primjerima različite vrste punomoći
 • imenovati osnovne preduvjete za sklapanje ugovora prema odredbama BGB-a
 • definirati obvezno pravo, tj. pravne posljedice ugovornog odnosa
 • identificirati ključne strukturne elemente i informacije koje sadržava ugovor (o najmu)
 • objasniti pojam zablude u kontekstu ugovornih odnosa
Praktične i generičke vještine:
 • izražavati vlastito mišljenje o zadanim temama uz uporabu primjerene terminologije;
 • razvijati sposobnost usmenog i pisanog izražavanja na njemačkom jeziku;
 • sudjelovati u timskom radu i radu u paru;
 • organizirati podjelu zadataka i njihovo rješavanje;
 • prezentirati rezultate timskog rada;
 • prikupiti, strukturirati i komentirati sastavne dijelove portfolia.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;