OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Njemački jezik pravne struke III
Studij: Pravo - 3. semestar
Šifra: 31570
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 30. 01. 2020.
 • 13. 02. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke III Pravo - 3. semestar
2.0 31570
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
Literatura
Susan Šarčević, Nina Sokol; Njemački u pravnoj struci; Školska knjiga (2005), str. (object Object)
Dreyer-Schmitt; Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik; Verlag fur deutsch, Ismaning (1996)
Opis predmeta
Težište kolegija je područje građanskog prava. Polazeći od Njemačkog građanskog zakonika (BGB - Burgerliches Gesetzbuch), osim pitanja poslovne sposobnosti i punomoći, obrađuje se ugovorna i deliktna odgovornost te preduvjeti za pobojnost ugovora. Institut razvoda braka se prezentira s osnova švicarskog pravnog sustava.
Ispitni rokovi
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • objasniti strukturu Njemačkog građanskog zakonika (BGB) i institut punomoći
 • demonstrirati primjerima različite vrste punomoći
 • imenovati osnovne preduvjete za sklapanje ugovora prema odredbama BGB-a
 • definirati obvezno pravo, tj. pravne posljedice ugovornog odnosa
 • identificirati ključne strukturne elemente i informacije koje sadržava ugovor (o najmu)
 • objasniti pojam zablude u kontekstu ugovornih odnosa
Praktične i generičke vještine:
 • izražavati vlastito mišljenje o zadanim temama uz uporabu primjerene terminologije;
 • razvijati sposobnost usmenog i pisanog izražavanja na njemačkom jeziku;
 • sudjelovati u timskom radu i radu u paru;
 • organizirati podjelu zadataka i njihovo rješavanje;
 • prezentirati rezultate timskog rada;
 • prikupiti, strukturirati i komentirati sastavne dijelove portfolia.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;