Raspored predavanja

Nastava se održava prema sljedećem rasporedu:

 

NJEM-D Dvorana III, Gundulićeva 10, Petkom 12:30 – 14:00 – Dr. sc. Irena Horvatić Bilić