OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Njemački jezik pravne struke IV
Studij: Pravo - 4. semestar
Šifra: 31581
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 13. 11. 2019.
 • 31. 01. 2020.
 • 14. 02. 2020.
 • 18. 06. 2020.
 • 08. 07. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke IV Pravo - 4. semestar
2.0 31581
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
Literatura
Susan Šarčević, Nina Sokol; Njemački u pravnoj struci; Školska knjiga (2005), str. (object Object)
Dreyer-Schmitt; Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik; Verlag fur deutsch, Ismaning (1996)
Opis predmeta
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnom terminologijom i informacijama u četiri pravna područja: nasljedno pravo, pravo Europske unije, pravo trgovačkih društava i radno pravo. Najveći je naglasak na temi Europske unije, njezinim institucijama, izvorima prava i načelima zajedničkog tržišta.
Ispitni rokovi
13. 11. 2019.
31. 01. 2020.
14. 02. 2020.
18. 06. 2020.
08. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • objasniti zakonsku osnovu nasljeđivanja u Austriji
 • opisati ukratko faze u povijesti Europske unije
 • imenovati glavne institucije Europske unije s njihovim sastavom i nadležnostima
 • objasniti razliku između primarnog i sekundarnog prava Europske unije
 • identificirati razlike između društva s ograničenom odgovornošću (GmbH) i dioničkog društva (AG)
 • imenovati ključne odredbe ugovora o radu
Praktične i generičke vještine:
 • izražavati vlastito mišljenje o zadanim temama uz uporabu primjerene terminologije
 • razvijati sposobnost usmenog i pisanog izražavanja na njemačkom jeziku
 • sudjelovati u timskom radu i radu u paru
 • organizirati podjelu zadataka i njihovo rješavanje
 • prezentirati rezultate timskog rada
 • pripremiti prezentaciju u PowerPointu
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;