Obavijesti
Katedra za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za izbor tri demonstrator(ic)a za ak. god. 2023/2024.