RELIGION, LAW AND SOCIETY:
Religion, Law and Society
Katedra za sociologiju English
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Religion, Law and Society
Study: Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
Code: 142164
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
prof. dr. sc. Marko Petrak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Exam dates:
  • 07. 06. 2021.
  • 21. 06. 2021.
  • 05. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Exam registration: Studomat
Basic data
Religion, Law and Society Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
4.0 142164
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Tuesdays 12 pm

Trg Republike Hrvatske 3, room 25
prof. dr. sc. Marko Petrak

Tuesday, 17h

Ćirilometodska 4, room 30
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Tuesdays from 10:30AM-12PM

Ćirilometodska 4, room 11/prizemno
Literature
REQUIRED: Zrinščak, Siniša; Religija. U: Zrinščak, S. i sur. Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava; Pravni fakultt Sveučilišta u Zagrebu (2020), str. 489-515
REQUIRED: Nikodem, Krunoslav, Zrinščak, Siniša; Između distancirane crkvenosti i intenzivne osobne religioznosti: Religijske promjene u hrvatskom društvu od 1999. do 2018. godine; Društvena istraživanja, 28(3) (2019), str. 371-390
REQUIRED: Petrak, Marko; Utrumque ius i suvremeni pravni sustavi // Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere / Škalabrin, Nikola (ur.; Katolički bogoslovni fakultet (2008), str. 137-149
REQUIRED: Staničić, Frane; The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014), 2 (2014), str. 224-259
RECOMMENDED: Staničić, Frane, Zrinščak, Siniša; Croatia: Religion in Prison - Equal Access in a Predominantly Catholic Society. In:Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe; Springer (2020), str. 63-78
RECOMMENDED: Nikodem, K, Zrinščak, Siniša; Etno-religioznost: Religioznost, nacionalni identitet i političke orijentacije u hrvatskom društvu. U: J. Šimunović, S. Migles (ur.) Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4, 13). Zbornik u čast Prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života.; KBF Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost (2019), str. 431-449
RECOMMENDED: Petrak, Marko; Sklapanje ženidbe na latinskom jeziku prema odredbama motuproprija Summorum pontificum // Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme / Šalković, Josip (ur.; Glas Koncila (2009), str. 139-152
RECOMMENDED: Petrak, Marko; Lex civilis kao mjerodavno pravo za načine izbjegavanja suđenja (kann. 1713-1716) // Posebni sudski postupci i postupanja / Šalković, Josip (ur.; Glas Koncila (2010), str. 151-164
RECOMMENDED: Staničić, Frane, Ofak, Lana; Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Vjernici, društva, pokreti / Šalković, Josip (ur; Glas Koncila (2011), str. 217-242
RECOMMENDED: Staničić, Frane; , Sloboda mišljenja i vjeroispovijesti // Ljudska prava - Uvod u studij / Kregar, Josip (ur.); Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 73-85
Description
The goal of the course is that the students introduce themselves to the importance and ways of religions in the frame of a pluralistic society, with the relations of the society and religion, the legal norms and practice of the separation of the institutions of the state and religion, but also with the necessity of legal regulaton of a number of relations in which religiona and society interact.
Exam dates
07. 06. 2021.
21. 06. 2021.
05. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply