Način polaganja ispita

Slikovni rezultat za ispit

 

Ispit se polaže usmeno.

Nastavnici se rotiraju po ispitnim rokovima, ali načelno student/ica može birati između nekog od tri dijela od kojih se kolegij sastoji: I. Religija i društvo, II. Odnosi države i vjerskih zajednica i III. Unutarnje uređenje vjerskih zajednica, koji više odgovara afinitetima i interesima studenta i odgovarati po literaturi koja se odnosi na taj dio kolegija. O svom izboru student treba pravovremeno upozoriti nastavnika kod kojega će polagati ispit.

Preporuča se studentima/cama da prije izlaska na ispit dođu na konzultacije kod predmetnog(ih) nastavnika.

 • prof.dr. sc. Siniša Zrinščak :

  Utorkom u 12

  Lokacija: Trg maršala Tita 3, soba 25
 •  
 • prof.dr. sc. Marko Petrak :

  Utorkom od 17h

  Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 30
 •  
 • doc.dr. sc. Frane Staničić :

  Utorkom od 10:30 do 12

  Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno